Olika ansökningstyper enligt biocidförordningen

Du kan ansöka om att få en produkt godkänd enligt EU:s biocidförordning när samtliga verksamma ämnen i din produkt är godkända för den aktuella produkttypen.

Här får du en översikt över vilka olika ansökningstyper som finns när du ska göra en ansökan enligt biocidförordningen. Du får också hjälp med länkar till relevanta vägledningsdokument och ansökningsformulär för den specifika ansökningstypen.

Om du inte vet vilken ansökningstyp du ska välja kan du läsa mer här.