Blanketter och vägledningar för ansökan enligt EU:s biocidförordning

Här hittar du de blanketter och vägledningsdokument du behöver för att ansöka om godkännande för en biocidprodukt enligt EU:s biocidförordning.

Ansök om godkännande via Echa

Ansök till kemikalieinspektionen om dispens för att förebygga fara