Ansök om godkännande för biocidprodukt

För att få sälja eller använda en biocidprodukt måste produkten som regel vara god­känd av Kemikalie­inspektionen.

Biocid­produkter är bekämp­nings­medel som till exempel desinfek­tions­medel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Kontakta oss i god tid innan ansökan

När det gäller en ansökan om nytt produktgodkännande där Kemikalieinspektionen ska utvärdera den fullständiga dokumentationen är det viktigt att du kontaktar oss i god tid, helst ett år innan du avser skicka in en sådan ansökan. Detta är för att vi ska kunna ge dig det stöd du behöver inför ansökan, men även för att vi ska kunna planera vår verksamhet.

Enligt biocidförordningen är du skyldig att rådgöra med oss inför en ansökan, om Sverige är det land som ska vara referensmedlemsstat. Detta framgår av bilaga 3.2 i EU:s biocidförordning Länk till annan webbplats..

Efter inledande kontakt kommer vi därför att boka ett möte med relevanta handläggare, ett så kallat pre-submission möte. Under detta möte kan vi diskutera processen, datakraven eller andra frågor som är aktuella för din ansökan. Ett sådant möte är kostnadsfritt för ansökande företag.

Kontakta oss via kemi@kemi.se

Det här behöver du veta innan du ansöker

Här kan du följa ett flödesschema för att ta reda på om du behöver ansöka om godkännande för din biocidprodukt och i så fall enligt vilket regelverk du ska göra ansökan.


Schematisk översikt över val av ansökan för en biocidprodukt.

Observera att flödesschemat är en förenklad bild över processen och är tänkt att fungera som ett inledande stöd till företag. I lagtexten kan det till exempel finnas undantag som inte framgår av schemat. Klicka på bilden för att förstora den (PDF)

Senast uppdaterad 20 maj 2021