Ansök om godkännande för biocidprodukt

För att få sälja eller använda en biocidprodukt måste produkten som regel vara god­känd av Kemikalie­inspektionen.

Biocid­produkter är bekämp­nings­medel som till exempel desinfek­tions­medel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Knapp för att gå till guide för ansökan om tillstånd för biocidprodukter.

Kontakta oss i god tid innan ansökan

Om det gäller en typ av ansökan då Kemikalieinspektionen ska utvärdera den fullständiga dokumentationen i ansökan är det viktigt att du kontaktar oss i god tid, helst ett år innan du skickar in ansökan. Detta är viktigt för att vi ska kunna ge dig det stöd du behöver inför ansökan, men även för att vi ska kunna planera vår verksamhet på ett bra sätt.

Enligt biocidförordningen är du skyldig att rådgöra med oss inför en ansökan, om Sverige är det land som ska vara referensmedlemsstat, det vill säga om Kemikalieinspektionen är den myndighet som ansvarar för att utvärdera den fullständiga dokumentation i din ansökan.

Vi rekommenderar att du bokar ett möte med relevanta handläggare innan du skickar in en sådan ansökan, ett så kallat pre-submission möte. Under detta möte kan vi diskutera processen, datakraven eller andra frågor som är aktuella för din ansökan. Ett sådant möte är kostnadsfritt för ansökande företag.

Kontakta oss via kemi@kemi.se

Det här behöver du veta innan du ansöker

Här kan du följa ett flödesschema för att ta reda på om du behöver ansöka om godkännande för din biocidprodukt och i så fall enligt vilket regelverk du ska göra ansökan.

 

Klicka på bilden för att förstora den.

Schematisk bild av val av ansökan för en biocidprodukt.

 

Läs mer i vår introduktion till regelverket om biocidprodukter.