Biocidprodukter

Innehållsförteckning:

Biocidprodukter är kemiska eller biologiska bekämpningsmedel som används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer. Det finns många olika sorters biocidprodukter till exempel desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger. De bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel räknas som biocidprodukter.

I bekämpningsmedelsregistret kan du söka uppgifter om alla biocidprodukter som är eller har varit godkända att använda och släppa ut på marknaden i Sverige. Om produkten inte finns i registret kan det bero på att den aldrig varit godkänd i Sverige.

Introduktion till biocidprodukter

Se en kort film där vi förklarar vad biocidprodukter är och vilka det krävs tillstånd för att få importera eller sälja.

Om du vill importera eller sälja

Om du vill importera, sälja eller på annat sätt överlåta eller använda en biocidprodukt i Sverige behöver du i de flesta fall ansöka om godkännande för produkten hos Kemikalieinspektionen. Du kan få hjälp i vår guide om ansökan för biocidprodukter.

Guide om ansökan för biocidprodukter

Kemikalieinspektionen bedömer om ansökan om godkännande uppfyller kraven i gällande regelverk. Om de verksamma ämnena i biocidprodukten är under utvärdering i EU:s granskningsprogram, bedömer vi ansökan om produktgodkännande enligt bestämmelser i miljöbalken och den svenska bekämpningsmedelsförordningen. Om de verksamma ämnena i biocidprodukten är nya eller redan godkända på EU-nivå, bedömer vi ansökan om produktgodkännande enligt EU:s biocidförordning istället.

Reglerna om biocidprodukter hittar du här

Kontakta oss i god tid innan ansökan

Om det gäller en typ av ansökan då Kemikalieinspektionen ska utvärdera den fullständiga dokumentationen i ansökan är det viktigt att du kontaktar oss i god tid, helst ett år innan du skickar in ansökan. Detta är viktigt för att vi ska kunna ge dig det stöd du behöver inför ansökan, men även för att vi ska kunna planera vår verksamhet på ett bra sätt.

Enligt biocidförordningen är du skyldig att rådgöra med oss inför en ansökan, om Sverige är det land som ska vara referensmedlemsstat, det vill säga om Kemikalieinspektionen är den myndighet som ansvarar för att utvärdera den fullständiga dokumentation i din ansökan.

Vi rekommenderar att du bokar ett möte med relevanta handläggare innan du skickar in en sådan ansökan, ett så kallat pre-submission möte. Under detta möte kan vi diskutera processen, datakraven eller andra frågor som är aktuella för din ansökan. Ett sådant möte är kostnadsfritt för ansökande företag.

Kontakta oss via kemi@kemi.se

Krav på dokumentation i godkännandeprocessen

En viktig del av godkännandeprocessen är att säkerställa att ansökan innehåller tillräckligt med information om produktens risker vid normal användning. Genom att bedöma riskerna kan det gå att förebygga eventuella skador eller minimera dem till acceptabla nivåer genom riskhanteringsåtgärder. Även produkternas effektivitet blir bedömd vid godkännandet.

Krav på tillgång till dokumentation vid överlåtelse

Om du vill sälja eller på annat sätt överlåta en biocidprodukt måste du kunna visa att du eller någon i leverantörskedjan har tillgång till dokumentation om det verksamma ämnet i produkten. Detta krav gäller oavsett om din produkt måste vara godkänd eller inte.

Läs mer om kravet på tillgång till dokumentation i leverantörskedjan

Senast uppdaterad 27 oktober 2020