Biocidprodukter

Innehållsförteckning:

Biocidprodukter är kemiska eller biologiska bekämpningsmedel som används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer. De bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel räknas som biocidprodukter.

Biocidprodukter som verkar på kemiskt eller biologiskt sätt omfattas av biocidlagstiftningen. Det kan till exempel vara desinfektionsmedel, myggmedel, träskyddsmedel, råttgift eller en båtbottenfärg. Biocidprodukter som däremot verkar på ett fysiskt eller mekaniskt sätt omfattas inte av reglerna för biocider. En mekanisk råttfälla är ett exempel på en sådan produkt. I bekämpningsmedelsregistret kan du söka uppgifter om alla biocidprodukter som är eller har varit godkända att använda och släppa ut på marknaden i Sverige. Om produkten inte finns i registret kan det bero på att den aldrig varit godkänd i Sverige.

Introduktion till biocidprodukter

Se en kort film där vi förklarar vad biocidprodukter är och vilka det krävs tillstånd för att få importera eller sälja.

Om du vill importera eller sälja

Om du vill importera, sälja eller på annat sätt överlåta eller använda en biocidprodukt i Sverige behöver du i de flesta fall ansöka om godkännande för produkten hos Kemikalieinspektionen. Du kan få hjälp i vår guide om ansökan för biocidprodukter.

Guide om ansökan för biocidprodukter

Kemikalieinspektionen bedömer om ansökan om godkännande uppfyller kraven i gällande regelverk. Om de verksamma ämnena i biocidprodukten är under utvärdering i EU:s granskningsprogram, bedömer vi ansökan om produktgodkännande enligt bestämmelser i miljöbalken och den svenska bekämpningsmedelsförordningen. Om de verksamma ämnena i biocidprodukten är nya eller redan godkända på EU-nivå, bedömer vi ansökan om produktgodkännande enligt EU:s biocidförordning istället.

Reglerna om biocidprodukter hittar du här

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas produkterna även av andra regler. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningarlänk till annan webbplats som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna. Till exempel gäller att man ska göra anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister. Du kan skaffa ett konto och registrera din verksamhet till produktregistret via den här webbsidanlänk till annan webbplats.

Kontakta oss i god tid innan ansökan

Om det gäller en typ av ansökan då Kemikalieinspektionen ska utvärdera den fullständiga dokumentationen i ansökan är det viktigt att du kontaktar oss i god tid, helst ett år innan du skickar in ansökan. Detta är viktigt för att vi ska kunna ge dig det stöd du behöver inför ansökan, men även för att vi ska kunna planera vår verksamhet på ett bra sätt.

Enligt biocidförordningen är du skyldig att rådgöra med oss inför en ansökan, om Sverige är det land som ska vara referensmedlemsstat, det vill säga om Kemikalieinspektionen är den myndighet som ansvarar för att utvärdera den fullständiga dokumentation i din ansökan.

Vi rekommenderar att du bokar ett möte med relevanta handläggare innan du skickar in en sådan ansökan, ett så kallat pre-submission möte. Under detta möte kan vi diskutera processen, datakraven eller andra frågor som är aktuella för din ansökan. Ett sådant möte är kostnadsfritt för ansökande företag.

Kontakta oss via kemi@kemi.se

Krav på dokumentation i godkännandeprocessen

En viktig del av godkännandeprocessen är att säkerställa att ansökan innehåller tillräckligt med information om produktens risker vid normal användning. Genom att bedöma riskerna kan det gå att förebygga eventuella skador eller minimera dem till acceptabla nivåer genom riskhanteringsåtgärder. Även produkternas effektivitet blir bedömd vid godkännandet.

Krav på tillgång till dokumentation vid överlåtelse

Om du vill sälja eller på annat sätt överlåta en biocidprodukt måste du kunna visa att du eller någon i leverantörskedjan har tillgång till dokumentation om det verksamma ämnet i produkten. Detta krav gäller oavsett om din produkt måste vara godkänd eller inte.

Läs mer om kravet på tillgång till dokumentation i leverantörskedjan

Vanliga frågor om biocidprodukter

Länk till frågor och svar om biocider och ställ din egen frågalänk till annan webbplats.

Den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har många frågor och svar på deras webbsida. Du hittar dem här (endast på engelska) https://www.echa.europa.eu/web/guest/support/qas-support/browselänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 28 april 2021