Ansök om godkännande för bekämpningsmedel

För att få sälja eller använda ett bekämpnings­medel ska produkten som regel vara god­känd av Kemikalie­inspektionen. Ett bekämpningsmedel kan vara antingen ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt.

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk.

Knapp för att gå till guide för ansökan om tillstånd för växtskyddsmedel.

Biocidprodukter

Biocid­produkter är bekämp­nings­medel som till exempel desinfek­tions­medel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Knapp för att gå till guide för ansökan om tillstånd för biocidprodukter.

Det här behöver du veta innan du ansöker

Här kan du följa ett flödesschema för att ta reda på om du behöver ansöka om godkännande för din biocidprodukt och i så fall enligt vilket regelverk du ska göra ansökan.

 

Klicka på bilden för att förstora den.

Schematisk bild av val av ansökan för en biocidprodukt.

 

Läs mer i vår introduktion till regelverket om biocidprodukter.