En ny kemikalie upp på EU:s lista över särskilt farliga ämnen

Det ämne som nu utsetts till särskilt farligt heter bis(α,α-dimetylbensyl)peroxid och är reproduktionstoxiskt, det vill säga att det kan ge negativa effekter på utvecklingen av foster. Det kan förekomma som komponent i bland annat flamskyddsmedel i olika plaster.

Den 27 juni uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet, Echa, listan över särskilt farliga ämnen med följande ämne:

Bis(α,α-dimetylbensyl)peroxid, EG-nummer 201-279-3, CAS-nummer 80-43-3
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt, det vill säga att det kan ge negativa effekter på utvecklingen av foster. Det kan förekomma bland annat i flamskyddsmedel och olika typer av plast.

Mer om ämnet i PRIO-guiden, ett verktyg för substitution. Länk till annan webbplats.

Vad innebär EU:s lista med särskilt farliga ämnen?

EU listar ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön på en lista som kallas Kandidatförteckningen.

När ett ämne tagits upp på listan ställer det omedelbara krav på företag som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller ämnet. Konsumenter har till exempel rätt att på begäran få information om en vara innehåller ett sådant ämne, yrkesmässiga användare ska få informationen utan att be om det och företag som levererar varor till yrkesmässiga kunder måste anmäla varorna till en databas hos EU:s kemikaliemyndighet.

När ett ämne placeras på listan över särskilt farliga ämnen kan det i framtiden krävas tillstånd för att få använda ämnet och för att importera, sälja eller överlåta kemiska produkter med ämnet. Målet med att lista de särskilt farliga ämnena är att de ska fasas ut.

Kandidatförteckningen – EU:s lista över särskilt farliga ämnen