Kemikalieinspektionen varslar 38 om uppsägning

Kemikalieinspektionen förväntas få minskade anslag från regeringen och varslar idag 38 medarbetare om uppsägning. Varslet påverkar alla delar av verksamheten.

Kemikalieinspektionen arbetar med att minska risken för att människor och miljö skadas av kemikalier. Bland annat kontrollerar myndigheten att företag följer kemikaliereglerna och ser till att bekämpningsmedel som används är säkra.

Kemikalieinspektionen finns i Sundbyberg och har 290 anställda. Sedan början av året råder anställningsstopp och majoriteten av de provanställda har fått sluta.

− Bedömningen är att vi behöver minska våra kostnader med 35 miljoner kronor jämfört med 2024. Vår största utgift är lönekostnader och för att få en budget i balans måste vi nu tyvärr förbereda oss på att minska antalet anställda, säger generaldirektör Per Ängquist.

Kemikalieinspektionen har sedan 2011 haft viss tillfällig finansiering. Den senaste budgetpropositionen visar att detta anslag upphör vid årsskiftet 2024/25. Det påverkar bland annat möjligheterna att arbeta proaktivt med kemikaliefrågor både globalt och inom EU.

Idag har Kemikalieinspektionen fattat beslut om att minska sin organisation med 38 medarbetare och varslet är överlämnat till Arbetsförmedlingen.

Mer information

Vid frågor, kontakta press@kemi.se