Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Länsstyrelsen Gotland får dispens att använda insektsmedel för att bekämpa signalkräfta

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Gotlands län dispens att använda ett bekämpningsmedel för att bekämpa signalkräfta. Skälet är att signalkräfta är en invasiv art som utgör en fara för miljön.

Länsstyrelsen i Gotlands län har hittat signalkräftor i två vattensamlingar i ett grustag på ön. Gotland är skyddsområde för flodkräfta vilket innebär att det inte ska förekomma signalkräfta i gotländska vatten. Signalkräftan är upptagen på EU:s lista över invasiva arter.

Länsstyrelsen i Gotlands län har ansökt om dispens att använda bekämpningsmedlet K-Othrine WG 250 för att bekämpa signalkräfta. Syftet med bekämpningen är att skydda flodkräftan på Gotland.
K-Othrine WG 250 är godkänd för användning mot insekter. Godkännanden för bekämpningsmedel är specifika både vad gäller plats och mot vad de får användas. Det finns i dag inget bekämpningsmedel som är godkänt för användning mot kräftor i Sverige.

Kemikalieinspektionen bedömer att en spridning av signalkräfta utgör en fara för miljön och har beviljat Länsstyrelsen i Gotlands län dispens för användning av K-Othrine WG 250 mot signalkräfta i de två vattensamlingarna.

Tidigare i år gav Kemikalieinspektionen Länsstyrelsen i Kalmar län dispens för K-Othrine WG 250 för att bekämpa signalkräfta i en damm på Öland.


För mer information, kontakta gärna Kemikalieinspektionens presstjänst: 08-519 41 200, press@kemi.se