Länsstyrelsen Gotland får dispens att använda insektsmedel för att bekämpa signalkräfta

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Gotlands län dispens att använda ett bekämpningsmedel för att bekämpa signalkräfta. Skälet är att signalkräfta är en invasiv art som utgör en fara för miljön.

Länsstyrelsen i Gotlands län har hittat signalkräftor i två vattensamlingar i ett grustag på ön. Gotland är skyddsområde för flodkräfta vilket innebär att det inte ska förekomma signalkräfta i gotländska vatten. Signalkräftan är upptagen på EU:s lista över invasiva arter.

Länsstyrelsen i Gotlands län har ansökt om dispens att använda bekämpningsmedlet K-Othrine WG 250 för att bekämpa signalkräfta. Syftet med bekämpningen är att skydda flodkräftan på Gotland.
K-Othrine WG 250 är godkänd för användning mot insekter. Godkännanden för bekämpningsmedel är specifika både vad gäller plats och mot vad de får användas. Det finns i dag inget bekämpningsmedel som är godkänt för användning mot kräftor i Sverige.

Kemikalieinspektionen bedömer att en spridning av signalkräfta utgör en fara för miljön och har beviljat Länsstyrelsen i Gotlands län dispens för användning av K-Othrine WG 250 mot signalkräfta i de två vattensamlingarna.

Tidigare i år gav Kemikalieinspektionen Länsstyrelsen i Kalmar län dispens för K-Othrine WG 250 för att bekämpa signalkräfta i en damm på Öland.


För mer information, kontakta gärna Kemikalieinspektionens presstjänst: 08-519 41 200, press@kemi.se