Växtskyddsmedel får dispens på grund av akut fara för spannmålsproduktionen

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens för tre bekämpningsmedel som används mot oönskad växtlighet i spannmålsodlingar. Skälet är att den regniga sommaren skapat ett läge som innebär akut fara för spannmålsproduktionen.

Sommarens exceptionella nederbörd har lett till att grönskott och axgroning – oönskade skott och groddar – uppstått i spannmålsodlingar, något som innebär en fara för spannmålsproduktionen.
För att avvärja faran har Kemikalieinspektionen beslutat att ge dispens för produkterna Credit Xtreme, Spectra FL och Jablo FL, tre växtskyddsmedel med det verksamma ämnet glyfosat. Dispensen gäller för användning mot grönskott och axgroning i odlingar av råg, rågvete, vete, korn och havre. De tre växtskyddsmedlen är sedan tidigare godkända för annan användning i jordbruket.

Skörden från odlingar där växtskyddsmedlen används får enbart gå till foder och framställning av etanol för tekniskt bruk.

Dispensen gäller fram till den 15 oktober 2023.

För mer information, kontakta gärna Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se