Medel mot insektsangrepp i prydnadsväxter får dispens

Kemikalieinspektionen har beslutat om dispens för Vertimec, ett växtskyddsmedel mot insektsangrepp i prydnadsväxter. Skälet till beslutet är ett mycket stort bekämpningsbehov för odlarna, samtidigt som det saknas alternativa bekämpningsmedel.

I april 2023 drog Kemikalieinspektionen tillbaka godkännandet för Vertimec, ett växtskyddsmedel med det verksamma ämnet abamektin. Ämnet påverkar nervsystemet på insekter och människa. EU-kommissionen har sänkt gränsvärdet för abamektin i vissa grönsaker. Kemikalieinspektionen bedömde utifrån det att användning av Vertimec i berörda grönsaksodlingar skulle kunna leda till att de nya gränsvärdena överskrids.

Före det återkallade godkännandet för Vertimec användes produkten också mot insekts- och kvalsterangrepp i odling av prydnadsväxter i växthus. Insekts- och kvalsterangrepp är ett allvarligt hot mot produktionen av prydnadsväxter, och det saknas i dag saknas fullgoda alternativ till Vertimec för att bekämpa angreppen.
Bristen på effektiva växtskyddsmedel skulle kunna leda till stora ekonomiska förluster för odlare av prydnadsväxter. Om skadegörare inte kan bekämpas skulle odling av växter som cyklamen, bollkrysantemum och julstjärna kunna upphöra.

Kemikalieinspektionen har därför beslutat att bevilja en ansökan om tillfällig dispens för att använda Vertimec på prydnadsväxter i växthus. Dispensen gäller från den 10 augusti 2023 till den 7 december 2023.

 

För mer information, kontakta gärna:
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se