Ytterligare ett växtskyddsmedel med klopyralid får strängare villkor

Kemikalieinspektionen har beslutat att förnya godkännandet för växtskyddsmedlet Ariane S. Medlet får dock strängare användningsvillkor eftersom det innehåller det verksamma ämnet klopyralid. Syftet med de strängare villkoren är att minska risken för att känsliga grödor skadas.

Klopyralid är ett pyralidämne som används i lantbruket för att bekämpa ogräs. Under de senaste åren har framför allt fritidsodlare rapporterat om växtskador orsakade av pyralidrester i gödsel och växtrester från lantbruket.

När EU-kommissionen senast förnyade godkännandet av det verksamma ämnet klopyralid uppmanades medlemsländerna som godkänner växtskyddsmedelsprodukter att ta särskild hänsyn till problematiken med pyralidrester i gödsel och växtrester.

I mars 2023 beslutade Kemikalieinspektionen om strängare användarvillkor för Galera, ett växtskyddsmedel med klopyralider. När Kemikalieinspektionen nu förnyar godkännandet för Ariane S blir villkoren för användning strängare, eftersom produkten innehåller klopyralid.

Får ej transporteras från egna jordbruket

Ariane S används mot ogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre, samt mot ogräs i betesvallar, gräsfrövallar och gräsmatta.

De nya användningsvillkoren innebär bland annat att växtmaterial från en behandlad gröda inte får transporteras från det egna jordbruket för kompostering eller biogasproduktion. Inte heller får sådant växtmaterial användas i växthus, svampproduktion eller som täckmaterial för växter.

Halm och grovfoder från en behandlad gröda, samt gödsel som innehåller behandlad halm eller grovfoder får endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning.

Klopyralid kan finnas kvar i restmaterial från behandlade grödor vilket kan skada andra växter. Därför får omsådd med stråsäd, majs och gräs inte ske tidigare än 30 dagar efter behandling. Odling av potatis, tomater, morötter och andra flockblommiga växter, baljväxter, sallat och kål får inte ske tidigare än 12 månader efter behandling.


Läs mer om pyralider

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se