Många dropshippingbutiker på nätet säljer otillåtna varor

Över 70 procent av de granskade varorna hos dropshippingbutiker innehöll otillåtna halter av farliga ämnen. Det visar Kemikalieinspektionens senaste tillsyn av e-handel där den växande företagsformen dropshipping kontrollerades för första gången.

- Många dropshippingbutiker tror att de inte är ansvariga för innehållet i de varor de säljer, men det är de och de behöver ta större ansvar, säger Karin Rumar, inspektör och projektledare. Att sälja varor med för höga halter av farliga ämnen är förbjudet.

Dropshipping är en ny, och växande, typ av e-handel där aktören ser ut som en vanlig webbutik men saknar eget lager. Till skillnad från marknadsplatser så säljer dropshippingbutikerna ett mindre urval av varor, ofta saker som är trendiga. Kemikalieinspektionen har under några års tid sett att marknadsplatser, alltså stora sajter som säljer många produkter, har en hel del brister. I den aktuella tillsynen undersöktes 147 varor från 50 olika webbplatser. Fokus var marknadsplatser och dropshippingbutiker.

Av de granskade varorna innehöll 63 procent för höga halter av farliga ämnen. Dropshippingbutikerna hade högst andel, 72 procent. Därefter följde marknadsplatser med 58 procent. Webbutikerna hade klart lägre nivåer av begränsade ämnen över haltgränser med 39 procent. De otillåtna ämnena fanns framför allt i smycken.

I tillsynen ingick också att granska ifall elektriska produkter och leksaker var märkta på det sätt som de ska. Nästan 80 procent saknade nödvändiga kontaktuppgifter till tillverkare eller importör. Elektriska produkter ska CE-märkas men det saknades på över en tredjedel av varorna. Att en produkt är felaktigt märkt kan betyda att den inte har genomgått alla de kontroller som krävs enligt lagstiftningen.

Karin Rumar har flera råd till konsumenter.

- Ta reda på var företaget som du köper produkter från är baserat. Produkter som är tillåtna att sälja i länder utanför EU kan vara förbjudna i Sverige om de till exempel saknar korrekt märkning eller innehåller vissa hälso- eller miljöfarliga ämnen.

- Var försiktig med att köpa produkter som är extremt billiga. Du får det du betalar för. Risken är stor att du får hem något av sämre kvalitet än du tänkt dig, eller en piratkopia.

Farliga ämnen som förekom i produkterna

  • Bly är ett mycket giftigt ämne som inte får användas i vissa varor. Det kan skada nervsystemet och påverka till exempel förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga.
  • Kadmium är giftigt för miljön och kan ge benskörhet, njurskador och cancer.
  • Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är skadligt för vattenlevande organismer. Det är också mycket långlivat, bryts inte ned i naturen och är misstänkt cancerframkallande.
  • Ftalater (till exempel DEHP, DIBP, DBP, BBP) är en grupp ämnen där alla inte är skadliga, men vissa ftalater kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn och vissa är misstänkt hormonstörande.