Kemikalieinspektionen samarbetar med Ukraina

Kemikalieinspektionen och Ukraina inleder ett samarbete inom kemikaliekontroll. Målet är bland annat att anpassa Ukrainas kemikalielagstiftning till EU:s.

Rysslands fullskaliga invasion har enorma konsekvenser för Ukraina i form av mänskligt lidande och materiell förstörelse. Trots det blickar landet framåt. Ukraina har ansökt om EU-medlemskap och i juni 2022 beviljades det status som kandidatland.

På Kemikalieområdet har Ukrainas Ministerium för miljöskydd och naturresurser uttryckt önskemål om ett samarbete med Kemikalieinspektionen och nu har KemI slutit ett avtal med Sveriges ambassad i Ukraina.

– Samarbetet gäller kemikaliekontroll och anpassning av Ukrainas lagstiftning till EU:s bestämmelser, samt att utveckla ett kemikalieregister. Det är områden där Kemikalieinspektionen har kompetens och erfarenhet, berättar Mats Forkman, projektledare för samarbetet på Kemikalieinspektionen.

Det avtal som nu ingåtts gäller ett förberedelseprojekt. Där ska man undersöka förutsättningarna för ett mer omfattande samarbete och, om de bedöms som goda, ta fram en projektplan.

– För att projektet ska bli lyckat är det helt avgörande att samarbetet möter Ukrainas behov, säger Mats Forkman.

Samarbetet mellan Kemikalieinspektionen och Ukraina finansieras via Sida. Ukraina är ett prioriterat land i Sveriges biståndspolitik.