Kemikalieinspektionen föreslår reglering av ämne i bläck som kan skada fertiliteten

Kemikalieinspektionen har föreslagit att ett ämne som förekommer i bläck och toners ska läggas till på EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Orsaken är att ämnet kan skada fertiliteten. Om ämnet tas upp på listan innebär det ökade informationskrav för leverantörer. Målet är att särskilt farliga ämnen ska sluta användas.

– Om ämnet läggs till på EU:s kandidatförteckning innebär det skyldigheter för leverantörer av ämnet. Det är också en förvarning till dem som använder ämnet att det är dags att hitta bättre alternativ. Målet är att särskilt farliga ämnen ska fasas ut, säger Ilona Silins, kemist på Kemikalieinspektionen.

Det är ämnet difenyl (2,4,6-trimetylbensoyl) fosfinoxid som Kemikalieinspektionen nu föreslår ska tas upp på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen. Ämnet är klassificerat som reproduktionsstörande, vilket betyder att det kan påverka fertiliteten och misstänks kunna orsaka fosterskador.

Bred användning

Ämnen som tas upp på kandidatförteckningen har egenskaper som kan leda till allvarliga effekter på människors hälsa och miljön.

Difenyl (2,4,6-trimetylbensoyl) fosfinoxid används bland annat i bläck och toners. I EU används mellan 10 000 och 100 000 ton per år av ämnet. Användningen är bred och både yrkesanvändare och vanliga konsumenter riskerar att komma i kontakt med ämnet.

Rätt till information

I sommar förväntas ett beslut om ämnet ska tas upp på listan över särskilt farliga ämnen eller inte. När ett ämne väl finns med på listan ställer det omedelbara krav på företag som tillverkar eller importerar ämnet eller som säljer varor som innehåller ämnet. Konsumenter har rätt att på begäran få information om en vara innehåller ett sådant ämne, yrkesmässiga användare ska få informationen utan att be om det och företag som levererar varor måste anmäla varorna till EU:s kemikaliemyndighet, Echa.

Läs mer om kandidatförteckningen, EU:s lista över särskilt farliga ämnen Länk till annan webbplats.