EU öppnar för företag att påverka omfattande PFAS-förslag

I mitten av januari lämnade Kemikalieinspektionen, tillsammans med fyra andra europeiska myndigheter, in ett förslag till EU för att förbjuda evighetskemikalierna PFAS. Idag startar nästa del av processen då företag och andra berörda kan lämna in synpunkter på förslaget.

PFAS är en grupp syntetiskt framställda kemikalier som inte bryts ned i miljön och som kan leda till hälsoproblem. Inom EU- och EES-länderna släpps årligen 75 000 ton PFAS ut.

Många produkter kommer förbjudas

Förslaget från Kemikalieinspektionen och de andra myndigheterna, som tekniskt sett är ett begränsningsförslag inom den gällande Reach-lagstiftningen, innebär i praktiken att PFAS i många produkter förbjuds. Det gäller för varor och kemiska produkter som tillverkas, importeras, används och säljs på EU:s marknad.

Tidsbegränsat undantag för viss användning

Förslaget omfattar alla PFAS-ämnen med några få undantag för de ämnen som visat sig kunna brytas ned helt. Användningen av PFAS i växtskyddsmedel, biocider och läkemedel är också undantaget eftersom de regleras inom egna lagstiftningar. Därutöver finns det också tidsbestämda undantag för vissa specifika användningar där PFAS fyller en viktig funktion till exempel inom medicinteknik, skyddskläder och skyddsutrustning.

Lagförslaget ligger nu hos EU:s kemikaliemyndighet Echa. De synpunkter som lämnas in kommer att hanteras av Echas två vetenskapliga kommittér, RAC och SEAC, som en del av deras utvärdering av förslaget. Echa är särskilt intresserade av att få in information om risker, alternativ till PFAS och samhällsekonomiska konsekvenser.

Fakta

  • Synpunkter lämnas inom det som heter samråd. Samrådet är öppet t.o.m. 25 september.
  • Den 5 april anordnar Echa ett webbinarium om hur man kan lämna synpunkter på förslaget och processen framåt.
  • Fluorerade gaser och textil är två stora användningar som bidrar stort till PFAS-utsläppen. Andra betydande användningsområden är medicinskteknisk utrustning, olika typer av förpackningar och transportsektorn.
  • PFAS-ämnen som omfattas av begränsningsförslaget definieras som: Varje ämne som innehåller minst en fullt fluorerad metylgrupp (-CF3) eller en fullt fluorerad metylengrupp (-CF2-) utan någon väte-, klor-, brom-, eller jodatom fäst vid den. Denna definition omfattar mer än 10 000 PFAS-ämnen.