Insatser mot farliga kemikalier stärker möjligheterna att nå en cirkulär ekonomi

Kemikalieinspektionen har i två år haft ett regeringsuppdrag om att stärka arbetet för en giftfri cirkulär ekonomi. Myndigheten har nu överlämnat en rapport till regeringen om de insatser som gjorts, bland annat för att förbjuda särskilt farliga ämnen och främja giftfri design och produktion.

– Omställningen till en cirkulär ekonomi förutsätter att material och varor är giftfria redan från start. Genom det här uppdraget har vi kunnat förbättra möjligheterna till säker återanvändning och återvinning, säger Per Ängquist, generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

Regeringsuppdraget ”Giftfritt från början” har pågått under 2021 och 2022. Inom uppdraget har Kemikalieinspektionen genomfört närmare 20 olika insatser, där de mest omfattande delarna har gällt utfasning av särskilt farliga ämnen. Tillsammans med myndigheter i fyra andra länder har Kemikalieinspektionen inom detta uppdrag tagit fram ett förslag till EU-förbud mot över 10 000 PFAS-ämnen, ”evighetskemikalier” som inte bryts ned i miljön. Kemikalieinspektionen har även tagit fram sex förslag om att identifiera särskilt farliga ämnen inom EU samt förslag till EU-gemensam klassificering och märkning av 20 farliga ämnen.

Dessutom har Kemikalieinspektionen arbetat för att minska riskerna med andra farliga ämnen. Det handlar exempelvis om ett nytt förslag om en säkerhetsmarginal i lagstiftningen mot skador från blandningar av olika kemikalier, så kallade kombinationseffekter. Kemikalieinspektionen har också utvecklat metoderna för tillsyn av e-handeln och har, tillsammans med Naturvårdsverket, tagit fram en vägledning till företag för att minska risken för att farliga ämnen återvinns.

Ytterligare en insats har varit att ta fram en preliminär modell för att identifiera kemikalierisker med hjälp av data från patentansökningar och artificiell intelligens. Det arbetet har Kemikalieinspektionen bedrivit i samarbete med Patent- och registreringsverket och forskningsinstitutet RISE.

I rapporten konstaterar Kemikalieinspektionen att det finns behov av att fortsätta arbeta för att förebygga kemikalierisker för att underlätta omställningen till en giftfri cirkulär ekonomi.

– Alla blir vinnare om varor och material kan vara giftfria från början. Vi skyddar hälsa och miljö och det blir enklare och mer attraktivt för företagen att använda återvunnen råvara i sina produkter, säger Per Ängquist.

Läs rapport 1/23: Regeringsuppdraget Giftfritt från början - Kemikalieinspektionens arbete för giftfri cirkulär ekonomi 2021-2022 Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Lindberg, projektledare för regeringsuppdraget Giftfritt från början, 08-519 41 221

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se