Drygt 600 smycken och elektroniska produkter fast i kemikaliekontroll på Arlanda

Inspektörer från Kemikalieinspektionen och Tullverket har kontrollerat smycken och elektronik på Arlandas tullager och letat efter ämnen som är cancerframkallande, allergiframkallande eller farliga för hälsa och miljö.

Kemikalieinspektionen och Tullverket samarbetar sedan en tid för att stoppa varor med otillåtet kemikalieinnehåll redan vid gränsen. Med hjälp av en mobil XRF-apparat går det snabbare att kontrollera varorna.

I den här kontrollen fastnade drygt sexhundra smycken och elektroniska produkter eftersom de innehöll för höga halter av bly eller kadmium eller hade brister i märkningen.

- Det syns inte på smyckena att de innehåller farliga ämnen så att kunna stoppa dem redan vid gränsen är ett effektivt sätt att jobba på. Företag som tar sitt kemikalieansvar ska inte behöva konkurrera med företag som inte gör det, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Kontrollerna genomfördes på Arlanda under hösten. Totalt kontrollerades varor från 68 importörer och varor från tio företag stoppades.

- Många av de stoppade produkterna hade importerats av mindre företag. Oavsett storlek på företag är det viktigt att ställa kemikaliekrav på sina leverantörer och nu har vi nått företagen med information om de regler som gäller, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Importörer av varor måste deklarera varorna hos Tullverket. Kemikalieinspektionen och Tullverket kan gemensamt använda uppgifterna för att välja ut och kontrollera varor som riskerar att innehålla farliga och förbjudna kemiska ämnen.

- Våra tulltjänstemän har stor erfarenhet av att hitta misstänkta varor i det gigantiska importflödet. Dessutom känns det alltid bra när vi kan bidra till att stoppa produkter som äventyrar människors hälsa, säger Sofia Engel, biträdande enhetschef för Tullverkets kontrollavdelning Öst.

Sofia Engel tycker att samarbetet med Kemikalieinspektionen i kontrolloperationen på Arlanda fungerade mycket väl och resulterade i ökad förståelse för hur varuflödena ser ut.

- Det är viktigt att vi med våra olika kompetenser jobbar tillsammans. Jag ser gärna att Tullverket och Kemikalieinspektionen samarbetar ännu mer, på fler platser och kring fler produkttyper, säger Sofia Engel.

Läs rapporten Tillsyn 1/23: Kontroller av varor i samarbete med Tullverket 2022 - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Frida Ramström, inspektör, Kemikalieinspektionen, 08-519 41 192

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se