Ny vägledning ska minska risken för att farliga ämnen återvinns

Genom bättre vägledning hoppas Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket att fler företag ska använda mer återvunnet material på ett säkert sätt. Myndigheterna vill också att vägledningen ska underlätta för företag att få koll på vilka regler som gäller för den som återvinner eller använder återvunnen råvara i tillverkningen av kemiska produkter eller varor.

- Vi hoppas att vägledningen ska göra företagen tryggare i att använda återvunnet material på ett säkert sätt, utan att cirkulera särskilt farliga ämnen, säger Linn Norrbäck, projektledare på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionens tidigare tillsynsprojekt har visat att företag som återvinner avfall ofta har dålig kunskap om kemikalielagstiftningen och innehållet av kemiska ämnen i sina produkter. Det kan leda till att produkter som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen, och därmed kan vara olämpliga att återvinna, fortsätter att cirkulera. Det kan också hända att företag låter bli att återvinna material på grund av osäkerhet om innehållet. Kemikalieinspektionen har därför fått i uppdrag av regeringen att stärka informationen och vägledningen för användning av återvunnen råvara.

Tillsammans med Naturvårdsverket som ansvarar för avfallslagstiftningen och i nära samarbete med branschen har nu en vägledning på de bägge myndigheternas webbplatser tagits fram. Den tydliggör när kemikalielagstiftningen respektive avfallslagstiftningen gäller eftersom många företag har uppfattat gränsen mellan de två som otydlig. Här beskrivs också de viktigaste reglerna som gäller för att säkerställa kunskap och kontroll över farliga ämnen vid tillverkning och användning av återvunnet material samt vid avfallshantering och materialåtervinning. Webbsidorna innehåller vägledning till exempel om bedömning av när avfall upphör att vara avfall och stöd om vilken slags information företag kan efterfråga från sina leverantörer samt fördjupad information om säkra och hållbara textilier.

- Med den gemensamma webbvägledningen tror vi att det blir lättare att förstå vilken lagstiftningen som gäller, säger Elisabeth Österwall som är handläggare på Naturvårdsverket.

Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.: Återvinnare eller användare av återvunna material Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket: Farliga ämnen vid avfallshantering och återvinning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Linn Norrbäck, projektledare Kemikalieinspektionen

Linn.norrback@kemi.se

08-51941414

Elisabeth Österwall, handläggare Naturvårdsverket

Elisabeth.osterwall@naturvardsverket.se

010-698 12 19