Ansvarsfördelningen för kemikaliekontrollen förändras

Från och med den 25 juli är Kemikalieinspektionen utsedd marknadskontrollmyndighet för de lagstiftningar inom vårt ansvarsområde som också omfattas av marknadskontrollförordningen, exempel Reach, CLP och EU:s biocidförordning. Kommunerna är inte marknadskontrollmyndigheter som tidigare men har i uppgift att utföra viss marknadskontroll.

Ansvarsfördelningen regleras i miljötillsynsförordningen (2011:13). Den ändrades den 25 juli 2022 med anledning av EU:s marknadskontrollförordning som trädde i kraft 16 juli 2021.

Läs mer Länk till annan webbplats.