Kemikalieinspektionen avvaktar med tillsyn av tillstånd för e-cigarettvätskor

Kemikalieinspektionen har gått ut med information om att kravet på tillstånd för företag som säljer, eller ägnar sig åt yrkesmässig överlåtelse av, särskilt farliga e-cigarettvätskor ska tillämpas från och med den 1 juli 2022.

Efter kontakter med företag och länsstyrelser har vi fått signaler om att informationen inte nått ut i tillräckligt god tid. Båda parter befinner sig i en ansträngd situation för att få ansökningar och beslut om tillstånd på plats. Kemikalieinspektionen vill informera om att vi inte planerar att bedriva tillsyn inom området under innevarande år. Vi vägleder också kommunerna att avvakta med tillsynsarbetet, i slutändan är det dock kommunerna som självständigt bedriver sin tillsyn.

- Både företag och länsstyrelser har kontaktat oss under de senaste två veckorna. Båda parter bedömer att de fått alltför kort tid på sig för att ansöka om och utfärda tillstånd. Genom att avvakta med tillsyn ger vi både branschen och länsstyrelser mer tid, säger Camilla Zetterberg, enhetschef på Kemikalieinspektionen.

Läs mer om regler för e-cigarettvätskor

Regler för vätskor till e-cigaretter

Tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter

För mer information, kontakta

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08 519 41 200, press@kemi.se

Fråga Kemikalieinspektionen har den här veckan telefontid tisdag – onsdag klockan 9-11, Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.