40 % av billiga leksaker på nätet hade höga halter farliga ämnen

I Kemikalieinspektionens senaste kontroll av leksaker hos e-handlare innehöll 40 procent höga halter av farliga ämnen. Nu har majoriteten av de företagen slutat sälja produkterna.

I kontrollen fokuserade inspektörerna från Kemikalieinspektionen på billigare badleksaker, mjuka plastleksaker och elektriska leksaker av främst mindre kända varumärken och totalt testades 62 produkter.

Leksakerna av plast köptes från marknadsplatser på nätet där säljaren i de flesta fall fanns utanför EU men riktade sig till svenska konsumenter. De elektriska leksakerna köptes från svenska eller EU-baserade företag med e-handel som riktade sig mot svenska konsumenter.

Inspektörernas tester visade att sex av plastleksakerna innehöll mjukgörande ftalater, kadmium och organiskt tenn i otillåtna halter. Nitton av de elektriska leksakerna innehöll för höga halter bly och kadmium i lödningarna och ftalater och kortkedjiga klorparaffiner i de mjuka plastdelarna. De här ämnena kan bland annat vara cancerframkallande och kan göra det svårare att få barn.

- Det är allvarligt att vi återkommande hittar de här farliga ämnena i leksaker på den svenska marknaden. Barn är särskilt känsliga och ämnena utsätter också miljön och de som tillverkar leksakerna för risker, säger Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Nu har alla utom en marknadsplats dragit tillbaka de farliga leksaker som hittades i kontrollen.

- Utanför EU kan det vara tillåtet att använda höga halter av farliga ämnen i leksaker och om man importerar måste man ha koll på de regler som gäller inom EU. Tyvärr innehöll flera av de CE-märkta elektriska leksakerna förbjudna ämnen, vilket visar att CE-märkning inte garanterar att en leksak är säker, säger Karin Rumar.

Kontrollerna av leksaker genomfördes i ett samarbetsprojekt med kontrollmyndigheter inom hela EU.

Läs tillsynsrapporten från Kemikalieinspektionen

Läs den EU-gemensamma rapporten Länk till annan webbplats.

Fakta om några av de ämnen som hittades i kontrollen

Bly: ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga.

Kortkedjiga klorparaffiner: skadliga för vattenlevande organismer, bryts inte ner i naturen och är misstänkt cancerframkallande.

Ftalater: en grupp ämnen, varav en del kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn.

Kadmium: ämnet kan vara cancerframkallande, mutagent och ge benskörhet redan vid låga exponeringsnivåer. Ämnet är också farligt för miljön.

Råd till konsumenter

Farliga ämnen i leksaker kan utgöra en risk för de som tillverkar varorna och för miljön i samband med att varorna blir avfall. Om en vara innehåller farliga ämnen försvårar det även återvinningen av den varan på ett hållbart sätt.

 • Köp leksaker av bra kvalitet, från kända varumärken och väletablerade företag
 • Köp inte leksaker som saknar CE-märke även om kontrollen visar att CE-märket inte är en garant för att varan inte innehåller farliga ämnen
 • Köp inte leksaker som ser ut att vara äldre, det finns en risk att de innehåller ämnen som är förbjudna i dagens lagstiftning
 • Köp inte leksaker som du misstänker är piratkopior
 • Om du köper leksaker på internet – se till att du köper från företag inom EU. Många marknadsplatser har säljare baserade utanför EU och dessa leksaker är ofta inte anpassade för de säkerhetskrav som finns inom EU.
 • Om en leksak som du har köpt återkallas, lämna tillbaka den till företaget du har köpt den av.

Råd till företag som säljer leksaker

 • Köp leksaker från seriösa leverantörer med dokumenterad kunskap om säkerhetskrav i EU-lagstiftningen för leksaker
 • Skaffa kunskap om vilka säkerhetskrav som ställs på den typen av leksaker som du säljer
 • Ställ specifika krav på din leverantör om vilka säkerhetskrav de ska uppfylla
 • Kontrollera att leksakerna du säljer har all relevant märkning
 • Låt göra egna tester av stickprover för att följa upp kraven du ställt på din leverantör
 • Sälj inte leksaker som du misstänker kan vara piratkopior.

Läs mer

Kort om reglerna för kemiska ämnen i varor Länk till annan webbplats.

Läs mer om vad du behöver tänka på om du driver en webbutik Länk till annan webbplats.

Handla säkert på nätet Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna

Karin Rumar, inspektör, 08 519 41 252

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08 519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen