Ännu skarpare villkor för växtskyddsmedel med prosulfokarb

Risken för att frukt- och grönsaksskördar ska skadas av växtskyddsmedel med prosulfokarb behöver minska. Därför har Kemikalieinspektionen beslutat att ändra villkoren för användning av medel som innehåller ämnet.

Växtskyddsmedel med prosulfokarb används bland annat vid ogräsbekämpning på hösten i stråsäd och driver lätt iväg med vinden. Det finns då risk för att ämnet hamnar på odlingar med frukt och grönt som inte får innehålla prosulfokarb, vilket kan leda till att odlaren tvingas slänga stora delar av sin skörd.

Senast 2019 beslutade Kemikalieinspektionen om strängare villkor för produkter som innehåller prosulfokarb. Trots detta har det skett incidenter med överskridande av gränsvärden på frukt i intilliggande odlingar.

Enligt de nya villkoren för produkter med prosulfokarb ska den som sprider växtskyddsmedlet använda utrustning som minskar risken för att medlet sprids med vinden. Vindavdriften ska minska med minst 90 procent och körhastigheten vid spridning får maximalt vara 8 km/h. Övriga villkor är oförändrade.

De ändrade villkoren gäller växtskyddsmedlen Boxer, Roxy 800 EC, Jura och Purelo. Dessa produkter har fått nya användningsvillkor och nya registreringsnummer. Produkterna med utgående registreringsnummer får användas och lagras fram till den 24 november 2023.