Kontroll av sommarprylar: Marknadsplatserna på nätet har sämst kemikaliekoll

Kemikalieinspektionen kontrollerade sommarprylar som badsaker, strandmadrasser, badtofflor, kylväskor och trädgårdssaker och hittade för höga halter av farliga ämnen i 16 procent av produkterna. Problemen var störst på marknadsplatser på nätet men även större varukedjor hade produkter med brister.

I tillsynsprojektet kontrollerade Kemikalieinspektionen 266 varor från 82 företag och fokuserade på billiga produkter som är framtagna för sommarsäsongen. I de elektroniska produkterna hittade myndigheten framför allt bly i lödningar och i de mjuka plastprylarna förekom för höga halter av farliga ftalater, kortkedjiga klorparaffiner och i en del fall bly och kadmium.

- Det är allvarligt att sommarprylar innehåller för höga halter av farliga ämnen. Även om en enskild vara ofta inte utgör en stor risk så bidrar de till vår exponeringen för kemiska ämnen. Många av de här varor används nära kroppen och de här ämnena kan skada nervsystemet, är misstänkt cancerframkallande och kan göra det svårare att få barn, säger Frida Ramström som är inspektör på Kemikalieinspektionen.

I kontrollerna förekom flest brister i varor sålda på marknadsplatser på webben.

- Det var väntat att störst kemikaliebrister fanns på marknadsplatserna. Som konsument är det viktigt att komma ihåg att om man köper direkt från ett företag utanför EU så kan varorna innehålla kemiska ämnen som är förbjudna här, även om webbplatsen är på svenska och riktar sig till just svenska konsumenter, säger Frida Ramström.

Inspektörerna på Kemikalieinspektionen hittade även farliga ämnen i för höga halter i varor från några stora varuhuskedjors webbutiker. Inspektörerna menar att den korta säsongen för varorna innebär en risk för att de som tillverkar och importerar varorna inte lägger lika stora resurser på att kontrollera varorna.

- Det är viktigt att företagen har kemikaliekoll även på varor som tillverkas för kortare säsonger och till ett lågt pris. Kemikaliekontroll innebär inte bara att ställa krav på leverantörerna utan också att följa upp hur kraven efterlevs, säger Frida Ramström.

Efter Kemikalieinspektionens kontroll valde nästan samtliga företag med varor med för höga halter av farliga ämnen att frivilligt sluta sälja varorna.

Läs rapporten Tillsyn av sommarvaror 2021

Fakta om några av de ämnen som hittades i kontrollerna

Bly: ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga.

Kortkedjiga klorparaffiner: skadliga för vattenlevande organismer, bryts inte ner i naturen och är misstänkt cancerframkallande.

Ftalater: en grupp ämnen, varav en del kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn.

Råd till konsumenter

Farliga ämnen i varor kan utgöra en risk för de som tillverkar varorna och för miljön i samband med att varorna blir avfall. Om en vara innehåller farliga ämnen försvårar det även återvinningen av den varan på ett hållbart sätt.

 • Undvik att köpa varor från utländska marknadsplatser. Varorna säljs ofta av aktörer utanför EU och uppfyller ofta inte säkerhetskraven i EU-lagstiftningen.
 • Köp varor av bra kvalitet, från kända varumärken och väletablerade företag.
 • Köp inte leksaker eller elektriska produkter som saknar CE-märke.
 • Köp inte varor som luktar starkt av kemikalier.
 • Fråga butiken om varan du tänker köpa innehåller något särskilt farligt ämne.
 • Om du har köpt en vara som du misstänker innehåller farliga kemikalier, kontakta i första hand företaget du har köpt den av och i andra hand oss på Kemikalieinspektionen.

Råd till företag som säljer varor

 • Köp endast varor från seriösa leverantörer med dokumenterad kunskap om kemikaliekraven i EU-lagstiftningen för varor.
 • Skaffa kunskap om vilka kemikaliekrav som ställs på den typen av varor som du säljer.
 • Ställ specifika krav på din leverantör om vilka kemikaliekrav de ska uppfylla och begär in testrapporter som visar att varorna klarar dessa krav.
 • Kontrollera att leksaker och elektriska produkter som du säljer har all relevant märkning.
 • Låt göra egna tester av stickprover för att följa upp kraven du ställt på din leverantör.
 • Undvik ämnen på kandidatförteckningen.
 • Bevaka Safety Gate för att se i vilken typ av varor som myndigheter hittar brister.
 • Om du behöver hjälp, kontakta din branschförening, anlita en konsult eller kontakta oss på Kemikalieinspektionen.

Läs mer

Kort om reglerna för kemiska ämnen i varor Länk till annan webbplats.

Läs mer om vad du behöver tänka på om du driver en webbutik Länk till annan webbplats.

Handla säkert på nätet Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen