Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning växer kraftigt och rekryterar fler inspektörer

Kemikalieinspektionen gör en stor satsning på marknadskontroll de närmaste åren. Myndigheten söker nu tio nya inspektörer som kan komplettera teamet och stärka arbetet med marknadskontroll och tillsynsvägledning.

Inspektörerna på Kemikalieinspektionen kontrollerar om tillverkare, importörer och distributörer tar sitt ansvar enligt olika kemikalielagstiftningar. I uppdraget ingår också att granska företagens information och produkter för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Kemikalieinspektionen har nu fått regeringens uppdrag att kraftigt utöka marknadskontrollen.

– Det här är den största satsningen på tillsyn som vi gjort. Det är jättekul och spännande med de nya möjligheter som en sådan stor satsning innebär. Vi tror att det kommer att vara extra roligt att komma in i det här skedet när medarbetaren kan känna att de bidrar i en verksamhet som växer och utvecklas – så vi hoppas på många bra sökanden, säger Magnus Danielsson, chef för avdelningen Tillsyn och statistik.

Kemikalieinspektionen söker minst tio nya inspektörer för att utöka myndighetens tre tillsynsområden och komplettera de 27 befintliga inspektörerna.

Läs hela annonsen på webbplatsen Offentliga jobb Länk till annan webbplats.