Inga olagliga växtskyddsmedel i Kemikalieinspektionens kontroll

Olagliga växtskyddsmedel är ett problem inom EU och internationellt och kan innebära risker för människor, djur och miljö och orsaka ekonomiska förluster inom jordbruket. Men i Kemikalieinspektionens senaste kontroll av den svenska marknaden hittades inga olagliga växtskyddsmedel i form av till exempel förfalskningar.

Användningen av växtskyddsmedel är hårt reglerad inom EU och idag finns 394 godkända medel i Sverige. Kemikalieinspektionen är den myndighet som godkänner växtskyddsmedel innan de får säljas och som kontrollerar att företag som tillverkar eller för in medlen till Sverige följer lagstiftningen. Samarbete mellan länder och myndigheter är en viktig del i de insatser som görs för att förhindra handel med olagliga växtskyddsmedel.

- I årets kontroll hittade vi inga olagliga växtskyddsmedel. Olagliga medel kan skada vår hälsa genom att bidra till skadliga halter i livsmedel och orsaka ekonomiska förluster genom att inte vara effektiva eller genom att förstöra skörden, säger Eva Rackow, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Under 2021 kontrollerade Kemikalieinspektion totalt 19 växtskyddsmedel. I kontrollerna ingick ett urval av växtskyddsmedel som samlas in hos olika svenska distributörer.

- Riktlinjen vi har är att varje år analysera cirka fem procent av de godkända produkterna och vi fokuserar särskilt på växtskyddsmedel som används yrkesmässigt inom livsmedelsproduktionen. Det är viktigt att lantbrukare ser till att medlen är godkända av oss och att de följer användningsvillkoren, säger Eva Rackow.

I andra europeiska länder har problemen traditionellt varit större. I Europols sjätte samarbetsprojekt för att motverka handeln med olagliga växtskyddsmedel beslagtogs 1 203 ton olagliga växtskyddsmedel till ett värde av 80 miljoner euro.

Råd till yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel

  • Köp växtskyddsmedel från säkra distributörer, exempelvis företag som är välkända på marknaden.
  • Använd Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister för att kontrollera att medlen är godkända och ha som rutin att göra det vid varje inköp.

Råd till privatpersoner

  • Använd bara växtskyddsmedel när det är nödvändigt.
  • Välj medel med så låga risker som möjligt och se till att medlen är godkända i Sverige. Godkända medel har svensk etikett och bruksanvisning, ett fyrsiffrigt registreringsnummer eller ett nummer som börjar med koden PHT-.
  • Sök efter godkända medel i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.
  • Följ alltid anvisningarna på etikett och i bruksanvisning.
  • Om du vill handla växtskyddsmedel på nätet, kontrollera först att medlet har ett svenskt registreringsnummer.

Läs rapporten

Tillsyn 2/22: Kontroll av växtskyddsmedel - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna

Eva Rackow, inspektör, 08 519 41 146

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen