Patentdata kan få bort farliga kemikalier från produkter

Kemikalieinspektionen och Patent- och registreringsverket har undersökt möjligheten att använda patentinformation och AI för att storskaligt identifiera hälso- och miljöfarliga kemikalier redan i produktutvecklingsstadiet. Resultatet är slående, patentdata kan ses som en guldgruva där man redan på förstadienivå kan plocka bort farliga kemikalier, som aldrig ens behöver nå marknaden. Win win för både miljö och utvecklare.

Hittills har insatserna mot hälso- och miljöfarliga kemikalier skett främst när produkterna redan finns ute på marknaden. Det arbetet är resurskrävande och kemikalierna hinner orsaka skador och ge stora samhällskostnader. Om företagen redan från början designar och producerar giftfria varor och material skyddar det hälsa och miljö och möjliggör en cirkulär ekonomi.

- Vi vill använda AI-metoder som en del i ett system som löpande, automatiskt och på stor skala analyserar patentdata. Syftet är att hindra att farliga ämnen hamnar i samhället, att produkter blir giftfria från början och också kan inkluderas i en cirkulär ekonomi, säger Per Ängquist, generaldirektör på Kemikalieinspektionen.

I innovationsprojektet användes patentdata för att träna en uppsättning befintliga AI-metoder. Projektet visade mycket goda resultat när det gäller att identifiera relevanta patent genom att söka igenom textinnehåll. För att åstadkomma samma sak med figurer så måste AI-metoderna däremot först tränas specifikt på figurer som förekommer i patent. Exempel på sådana figurer kan vara strukturformler. Pilotprojektets resultat så långt gör att Kemikalieinspektionen och Patent- och registreringsverket nu vill ta projektet vidare.

- Företagen är viktiga för att göra en cirkulär ekonomi möjlig och vi vill kunna erbjuda tjänster där innovatörer tidigt kan se potentiella kemikalierisker. Att utveckla produkter som är giftfria och som enklare kan återanvändas är ett sätt att öka företagens konkurrenskraft samtidigt som de bidrar till en giftfri miljö, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på Patent- och registreringsverket.

Läs rapporten

Dataanalys av patentinformation med hjälp av artificiell intelligens PM 1/22 Länk till annan webbplats.

En del av uppdraget Giftfritt från början

Innovationsprojektet om patentdata och AI är en del av Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag Giftfritt från början. Uppdraget går ut på att under 2021–2022 stärka arbetet för en giftfri cirkulär ekonomi i Sverige, inom EU och globalt.

Läs mer om Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag Giftfritt från början

För mer information, kontakta gärna

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se