Globalt förbud närmar sig för fler organiska föroreningar

Expertgruppen för Stockholmskonventionen rekommenderar att bekämpningsmedlet metoxiklor fasas ut och att ytterligare fem långlivade organiska föroreningar, så kallade POPs, kan bli aktuella för utfasning.

Stockholmsonventionen syftar till att skydda människors hälsa och miljö från långlivade organiska föroreningar genom att globalt reglera tillverkning, användning och utsläpp av ämnen eller grupper av ämnen. Idag finns 30 ämnen listade och genom mätningar så vet man att förekomsten i miljön har minskat efter att de har förts upp på listan.

När ett ämne nomineras till Stockholmskonventionen så tar det oftast tre år innan en rekommendation om utfasning kan tas av konventionens expertgrupp. Expertgruppen har nu enats om att rekommendera till regeringarna som är parter till konventionen att de beslutar om global utfasning av bekämpningsmedlet metoxiklor. Metoxiklor har använts för att ersätta DDT och har inte varit tillåtet i Sverige sedan 1990. Även flamskyddsmedlet dekloran plus (DP) och plasttillsatsen UV-328 gick vidare i processen mot utfasning liksom industrikemikalierna mellankedjiga klorparaffiner (MCCPs) och långkedjiga perfluorerade karboxylsyror (PFCAs) samt bekämpningsmedlet klorpyrifos.

De här besluten innebär viktiga steg för att fasa ut fler farliga ämnen och att minska belastning av dessa ämnen i miljön, i varor och i vår mat, säger Maria Delvin, som är en av Kemikalieinspektionens medarbetare som deltar i expertgruppens arbete.

Läs mer om Stockholmskonventionen här Länk till annan webbplats..