Lämna kommentarer på översynen av kemikalielagstiftning Reach

EU-kommissionen bjuder in till ett offentligt samråd där det finns möjlighet att lämna kommentarer på översynen av Reach-förordningen. Samrådet är öppet till och med den 15 april 2022.

Översynen av Reach-förordningen är ett steg i att genomföra de åtgärder som EU-kommissionen föreslår i sin Kemikaliestrategi för hållbarhet – på väg mot en giftfri miljjö Länk till annan webbplats. som presenterades den 14 okt 2020. Kommissionen planerar att ha ett färdigt förslag till ändringar i Reach-förordningen i slutet av 2022. Samrådet utgör ett underlag till den konsekvensbedömning som kommissionen måste göra när ändringar i lagstiftning föreslås som kan få konsekvenser för ekonomin, miljön eller samhället.

Förslag på förändringar inom Reach-förordningen som övervägs är utökade informationskrav vid registrering av ämnen, registrering av vissa polymerer, införande av en bedömningsfaktor för att ta hänsyn till kombinationseffekter av kemikalier, förenkling av kommunikation i distributionskedjan, översyn av processerna för dossier- och ämnesutvärdering, revidering av processerna för tillstånd och begränsning samt införandet av ett kontrollorgan med uppgift att kontrollera att medlemsländerna genomför tillsyn av Reach-förordningen på ett effektivt sätt.

Information om Reach-förordningen Länk till annan webbplats.

Länk till samrådet

Länk till samrådet för Reach-översynen på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Kommentarer kan lämnas till och med den 15 april 2022

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen