Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Lämna kommentarer på översynen av kemikalielagstiftning Reach

EU-kommissionen bjuder in till ett offentligt samråd där det finns möjlighet att lämna kommentarer på översynen av Reach-förordningen. Samrådet är öppet till och med den 15 april 2022.

Översynen av Reach-förordningen är ett steg i att genomföra de åtgärder som EU-kommissionen föreslår i sin Kemikaliestrategi för hållbarhet – på väg mot en giftfri miljjö Länk till annan webbplats. som presenterades den 14 okt 2020. Kommissionen planerar att ha ett färdigt förslag till ändringar i Reach-förordningen i slutet av 2022. Samrådet utgör ett underlag till den konsekvensbedömning som kommissionen måste göra när ändringar i lagstiftning föreslås som kan få konsekvenser för ekonomin, miljön eller samhället.

Förslag på förändringar inom Reach-förordningen som övervägs är utökade informationskrav vid registrering av ämnen, registrering av vissa polymerer, införande av en bedömningsfaktor för att ta hänsyn till kombinationseffekter av kemikalier, förenkling av kommunikation i distributionskedjan, översyn av processerna för dossier- och ämnesutvärdering, revidering av processerna för tillstånd och begränsning samt införandet av ett kontrollorgan med uppgift att kontrollera att medlemsländerna genomför tillsyn av Reach-förordningen på ett effektivt sätt.

Information om Reach-förordningen Länk till annan webbplats.

Länk till samrådet

Länk till samrådet för Reach-översynen på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Kommentarer kan lämnas till och med den 15 april 2022

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen