EU närmar sig förbud av de vanligaste PFAS-kemikalierna

EUs kemikaliemyndighet Echas vetenskapliga kommittéer ställer sig bakom ett förslag om att begränsa användningen av en grupp inom de så kallade evighetskemikalierna PFAS. Den här gruppen ämnen ingår i en stor del av dagens PFAS-användning och finns bland annat i brandsläckningsskum och textilier.

PFAS är en grupp organiska ämnen som brukar benämnas evighetskemikalier eftersom de är mycket svårnedbrytbara i miljön. Flera tusen ämnen har hittills identifierats och de används brett i samhället – bland annat i allväderskläder, skor, livsmedelsförpackningar, kosmetika, rengöringsmedel och brandsläckningsskum.

Två av Echas vetenskapliga kommittéer nu har ställt sig positiva till förslaget att begränsa användningen av den här gruppen PFAS, som kallas PFHxA. Nu kommer förslaget att gå vidare till kommissionen och därefter medlemsländerna. Ett beslut kan fattas under 2022.

Kemikalieinspektionen arbetar tillsammans med myndigheterna i fyra andra länder för att få till ett förbud för användningen av alla PFAS-ämnen. Jenny Ivarsson, som är strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen, säger att Echas beslut att ställa sig bakom begränsningen av PFHxA är ett viktigt steg på vägen.

- Trots att kommissionen har slagit fast i EUs kemikaliestrategi att man vill förbjuda PFAS så handlar det om långa processer och det krävs omfattande underlag för att få igenom en begränsning. Att detta förslag som innefattar en grupp PFAS som står för en stor del av användningen nu kommit så här långt är därför ett viktigt steg i riktningen mot ett generellt förbud av PFAS.

Fakta: Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara

Högfluorerade ämnen, PFAS, är extremt svårnedbrytbara i miljön och många är vattenlösliga och rörliga i marken. Högfluorerade ämnen riskerar att förorena vattendrag och dricksvattentäkter när de kommer ut i miljön.

Det finns i dag stora kunskapsluckor om hälsoeffekter på människor av högfluorerade ämnen, framför allt på lång sikt. Den information som i dag finns om hälsoeffekter är baserad på ett fåtal PFAS och kommer främst från studier på försöksdjur. Uppvisade effekter på försöksdjur är bland annat påverkan på levern, blodfetter, sköldkörtelhormon, immunförsvaret och effekter på avkomman.

Eftersom studierna är gjorda på djur kan man inte säkert veta att dessa effekter uppstår hos människor. Hos människor har misstänkta samband hittats mellan förhöjda halter i blodet av högfluorerade ämnen och bland annat försämrat immunförsvar, påverkan på blodfetter och sköldkörteln.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se