Europeisk databas ger information om särskilt farliga ämnen i varor

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har öppnat upp en databas som ger konsumenter och avfallshanterare möjlighet att få information om särskilt farliga ämnen i varor. Genom att kunna söka bland varumärken, varutyper, material eller kemiska ämnen ska det bli enklare för konsumenter och företag att göra medvetna val och för avfallshanterare att återvinna varor och material på ett lämpligt sätt.

SCIP-databasen skapades för att bidra till en utveckling mot giftfria kretslopp. Sedan januari 2021 har leverantörer inom EU varit skyldiga att anmäla om en vara innehåller mer än 0,1 procent av ett särskilt farligt ämne.

- Det är glädjande att konsumenter och avfallshanterare nu får tillgång till den information som företagen registrerat. Det här är ett viktigt steg för att uppnå en cirkulär ekonomi där särskilt farliga ämnen fasats ut och produkter är giftfria från början, säger Anne-Marie Vass, utredare på Kemikalieinspektionen.

Hittills har omkring 6 000 företag i EU rapporterat in uppgifter. Bly finns med som ett av de mest inrapporterade ämnena och några av de vanligaste varutyperna är elektronik, fordon och möbler.

För mer information, kontakta gärna:

Anne-Marie Vass, utredare, 08 519 41 377

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se (för journalister)

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst, Fråga Kemikalieinspektionen

Bakgrund

Från och med den 5 januari 2021 måste varje leverantör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i en halt av mer än 0,1 viktprocent lämna information till SCIP-databasen hos Echa.

Bestämmelsen om anmälan till SCIP-databasen finns i EU:s avfallsdirektiv. Den har förts in i svensk lagstiftning genom en ändringsföreskrift till Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

SCIP-databasen på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om anmälan av ämnen i varor till SCIP-databasen

Läs mer om kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen

Läs mer om Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag Giftfritt från början