Giftfritt från början då AI genomsöker patentinformation

Kemikalieinspektionen och Patent- och registreringsverket ska i ett innovationsprojekt använda AI och patentinformation för att identifiera farliga kemikalier i framtida varor och produkter redan i utvecklingsstadiet. Pilotprojektet finansieras av Vinnova och syftar till att varor och produkter ska bli giftfria från början.

Idag sker insatserna mot hälso- och miljöfarliga kemikalier till största delen reaktivt och arbetet är resurskrävande.

- Det är kostsamt för samhället och företagen att backa när en vara redan nått marknaden och de farliga kemikalierna kommit ut i miljön. Vi tror att det finns stor potential i att använda AI och patentinformation för att se till att produkter blir giftfria från början, säger Per Ängquist, generaldirektör på Kemikalieinspektionen.

Analys av patentinformation kan vara ett verktyg för att i ett mycket tidigt skede i en produktutveckling upptäcka användning av farliga kemiska ämnen. Med hjälp av patentinformationen finns även möjligheter att identifiera nya kemikalier och aktuella och nya aktörer på marknaden.

- I det här pilotprojektet krokar PRV och Kemikalieinspektionen arm för att undersöka möjligheten att använda AI och patentinformation, alltså vilka lösningar som redan finns beskrivna i patentansökningar, för att nå en giftfri miljö. Vi vill bidra till spridning av kunskap, upplysning till företag och uppfinnare, effektivare tillsyn och bättre beslutsunderlag samt till samhällsnyttan, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se