Sverige driver på mot PFAS-förbud inom EU

Tillsammans med fyra andra europeiska myndigheter lämnar Kemikalieinspektionen idag in en avsiktsförklaring till EU:s kemikaliemyndighet Echa om att förbjuda PFAS-kemikalier inom EU. Den gäller för all användning som inte är nödvändig för samhället. PFAS-ämnen är mycket svårnedbrytbara i miljön och vissa PFAS-ämnen har visat sig vara skadliga för hälsan.

- Detta är det första formella steget mot ett möjligt förbud mot de så kallade evighetskemikalierna. Jag är stolt över att Sverige är med och driver detta, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist.

PFAS, eller högfluorerade ämnen, är en grupp syntetiskt framställda kemikalier. Flera tusen ämnen har hittills identifierats och de används brett i samhället – bland annat i allväderskläder, skor, livsmedelsförpackningar, kosmetika, rengöringsmedel och brandskum. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de inte bryts ner i miljön. Näst intill alla människor har PFAS i kroppen och PFAS förekommer överallt i miljön. Dessutom är många PFAS vattenlösliga och rörliga i mark vilket innebär att dricksvattentäkter riskerar att förorenas.

I avsiktsförklaringen som nu lämnas in till Echa beskriver myndigheterna vilka utgångspunkter de kommer att ha för det lagförslag som de måste återkomma med till Echa inom ett år. Samtidigt med avsiktsförklaringen skickas också en enkät ut till företag som tillverkar PFAS-ämnen eller använder dom i sina produkter. I enkäten kan även företagen ta del av resultaten från olika förstudier som myndigheterna gjort och som kommer utgöra underlag för lagförslaget. Dessutom har företagen möjlighet att kommentera om de tycker att det är information som saknas. Myndigheterna hoppas också få in synpunkter från företag som arbetar med alternativ till PFAS, till exempel för olika textilanvändningar. Svaren från enkäten kommer vara en del av processen fram till ett färdigt lagförslag.

I arbetet med att ta fram ett lagförslag så är Kemikalieinspektionen den av de fyra myndigheterna som har huvudansvar för delarna om PFAS i kosmetika och textil. I det arbetat undersöker vi bland annat hur mycket och vilka PFAS som förekommer och släpps ut i miljön men även information om tillgängliga alternativ.

EU-kommissionen vill också se ett förbud

Per Ängquist tror att det kommer finnas goda möjligheter att det lagförslag som Kemikalieinspektionen tillsammans med de tre andra myndigheterna ska lämna inom ett år kommer att gå igenom inom EU.

- EU-kommissionen har uttryckligen sagt att de vill få bort PFAS i användningar som inte är nödvändiga för samhället. Jag tror det finns goda utsikter att vi lyckas begränsa användningen av de här farliga kemikalierna.

Om förbudet går igenom väntas det träda i kraft 2025.

Enkäten kommer att vara öppen till och med den 17 oktober 2021.

Information på engelska hos tyska kemikaliemyndigheten BAuA Länk till annan webbplats.

Tester visar: många produkter innehåller skadliga PFAS-kemikalier

Fråga Kemikalieinspektionen