Tester visar: Många vardagsprodukter innehåller skadliga PFAS-ämnen

PFAS är en grupp på över 4 700 ämnen som är kopplade till en rad skadliga effekter på hälsa och miljö. I ett nyligen genomfört tillsynsprojekt testade Kemikalieinspektionen innehållet i till exempel friluftskläder, skidvallor och cykelvårdsprodukter. Många innehöll någon typ av PFAS-ämne och två skidvallor innehöll för höga halter av förbjudna PFAS-ämnen.

PFAS-ämnen används bland annat för sina fett-, smuts-, och vattenavvisande egenskaper. Trots att ämnena är kopplade till skadliga effekter på hälsa och miljö så är det än så länge bara PFOS och PFOA som är förbjudna. PFOS och PFOA kan påverka möjligheten att få barn och är misstänkt cancerframkallande.

– Sverige och en rad andra medlemsländer arbetar för ett brett förbud mot PFAS-ämnen inom EU. Förbudet kan träda i kraft 2025 och det är nu hög tid för företagen att fasa ut dessa ämnen, säger Maryam Ashja , inspektör på Kemikalieinspektionen.

I tillsynsprojektet analyserade Kemikalieinspektionen 31 varor och 31 kemiska produkter som finns tillgängliga för konsumenter på den svenska marknaden. 76 procent av varorna och produkterna innehöll någon typ av PFAS-ämne. Bland dessa var det två skidvallor som innehöll PFOA eller PFOA-relaterade ämnen i för höga halter.

– PFOA är farligt för miljön och människors hälsa. Vi hittade för höga halter av ämnet i två skidvallor och en halt nära gränsvärdet i en annan. Vi har informerat företagen om resultatet av analyserna och det kan bli aktuellt med åtgärder i vissa fall. Företagen behöver känna till och följa lagstiftningen, säger Maryam Ashja.

Hittills har fler än 4 700 PFAS-ämnen identifierats globalt. I det aktuella tillsynsprojektet testades produkterna och varorna för 37 unika PFAS-ämnen.

– De metoder vi har tillgång till kan bara analysera ett fåtal av de PFAS-ämnen som vi vet finns. Det behövs en utveckling av testmetoder, bland annat för att underlätta företagens egenkontroll och för att möjliggöra en mer effektiv tillsyn, säger Maryam Ashja.

Läs mer i Tillsynsrapport 7/21: PFAS i kemiska produkter och varor

För mer information, kontakta gärna:

Maryam Ashja, inspektör, 08-519 41 107

Amanda Rosen, inspektör, 08-519 41 279

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen

Fakta om PFAS

  • PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp syntetiskt framställda kemikalier.
  • Hittills har fler än 4 700 PFAS-kemikalier identifierats. De används brett och finns i bland annat friluftskläder, skidvallor och brandskum.
  • Nästan alla människor har PFAS i kroppen och PFAS förekommer överallt i miljön. Forskare hittar PFAS på så avlägsna platser som Arktis och i de djur som lever där.
  • Alla PFAS är extremt svårnedbrytbara och stannar därför kvar i miljön. Vissa PFAS-ämnen, såsom PFOA och PFOS, är dessutom giftiga och kan ansamlas i vävnader.
  • Kemikalieinspektionen arbetar tillsammans med myndigheter i några andra medlemsländer för breda begränsningar av PFAS och för att all användning som inte är nödvändig för samhället ska förbjudas.

Läs mer om PFAS på Kemikalieinspektionens webbplats