Kemikalieinspektionen förlänger inte ställningstagandet gällande artikel 95

Kemikalieinspektionen har under en period accepterat tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på den så kallade artikel 95-listan. Kemikalieinspektionen kommer inte att förlänga ställningstagandet.

För den som vill tillhandahålla ett desinfektionsmedel för första gången på marknaden löper ställningstagandet ut den 30 juni 2021. Efter den 30 juni måste alltså ämnes- eller produktleverantören finnas på artikel 95-listan för att medlet ska få tillhandahållas för första gången på marknaden.

För den som i ett senare led vill sälja ett medel som släpptes ut på marknaden före den 30 juni, gäller det tidigare ställningstagandet till och med den 30 september 2021.

Syftet med Kemikalieinspektionens ställningstagande var att säkerställa tillgång till desinfektionsmedel i Sverige under den rådande situationen med spridning av coronaviruset. För närvarande råder det ingen brist på desinfektionsmedel hos samhällsviktiga aktörer.

Artikel 95-listan

Artikel 95-listan är en förteckning som visar vilka företag som har lämnat in dokumentation eller tillstånd om tillgång till inlämnad dokumentation för verksamma ämnen. Ett tillstånd om tillgång är ett särskilt dokument som aktörer kan köpa av de som har lämnat in den dokumentation som krävs för utvärderingen. Artikel 95-listan finns tillgänglig på europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats. Företagsnamnen är listade för verksamt ämne i kombination med en eller flera produkttyper. Artikel 95-listan upprättas i enlighet med artikel 95 i EU:s biocidförordning (förordning (EU) nr 528/2012).

Ta del av Artikel 95-listan på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se