Kemikalieinspektionens generaldirektör tar topplats i arbetet för säkra kemikalier i EU

Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist har valts in i den europeiska kemikaliemyndigheten Echas styrelse. Han tillträder sitt fyraåriga mandat den 1 juni 2021. Styrelsen är Echas ledningsorgan som har en övervakande roll med allmänt ansvar för budget- och planeringsfrågor.

Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist. Fotograf: Lieselotte van der Meijs.

Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist. Fotograf: Lieselotte van der Meijs.

– De kommande åren blir avgörande för genomförandet av EU:s kemikaliestrategi, och Echa är en nyckelaktör i det arbetet. Jag är glad över att kunna representera Sverige i Echa i detta viktiga skede, säger Per Ängquist, generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

European Chemicals Agency (Echa) är den europeiska myndighet som arbetar för säker användning av kemikalier. Myndigheten samordnar det löpande genomförandet av flera centrala EU-regelverk om kemikalier, såsom Reach, förordningen för klassificering och märkning och biocidförordningen, och bidrar därmed till bättre folkhälsa, miljö, innovation och konkurrenskraft i Europa. Echas styrelse har en övervakande roll med allmänt ansvar för budget- och planeringsfrågor. Den utser verkställande direktören, medlemmarna och ordföranden i överklagandenämnden och rapporterar till EU:s institutioner om Echas verksamhet.

I oktober 2020 presenterade EU-kommissionen sin Kemikaliestrategi för hållbarhet - på väg mot en giftfri miljö Länk till annan webbplats.. Den syftar till att förbättra skyddet för människor och miljön från skadliga kemikalier bland annat genom att förenkla och förstärka lagstiftningen samt öka kemikalieindustrins globala konkurrenskraft genom att utveckla säkra och hållbara kemikalier. Den är en del av en nollutsläppsvision för en giftfri miljö som meddelades i EU-kommissionens politiska agenda ”den gröna given”.

– Genomförandet av kemikaliestrategin är förstås en stor fråga för Echa. Echa får fler uppgifter i samband med strategin och myndigheten har en viktig roll i att bidra till utformning och genomförande av åtgärderna i strategin. Det är ett unikt tillfälle för Echa att bidra men det kräver också diskussioner om prioriteringar och resursfördelning, säger Per Ängquist.

Läs mer om Echas styrelse på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se