Farliga ämnen på lekplatser och lekland – företagen behöver bli mer medvetna

Kemikalieinspektionen har gjort en granskning av produkter avsedda för barns offentliga miljöer och hittat förbjudna ämnen i var tionde produkt. Undersökningen har fokuserat på fallskydd som exempelvis gummiunderlag på lekplatser. Om barn utsätts för höga halter av kemikalier löper de större risk att drabbas av till exempel försämrad möjlighet att själva få barn i vuxen ålder.

– Det är viktigt att få bort ämnena ur barnens miljö. Barnen utsätts inte för akuta risker men på sikt kan den totala mängden kemikalier orsaka skador på barnens hälsa. Därför måste företag ställa tydliga krav på sina leverantörer gällande vilka kemikalier som inte får finnas i de här produkterna. Detsamma gäller för inköpare på exempelvis förskolor, skolor och lekland, säger Mariana Pilenvik, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I tillsynsprojektet kontrollerade och analyserade Kemikalieinspektionen 90 varor från 29 olika företag. 10 procent av varorna innehöll farliga ämnen i halter över gränsvärdet i lagstiftningarna. Dessutom var det ytterligare 8 varor (9 procent) som innehöll för höga halter av särskilt farliga ämnen som finns på den så kallade kandidatförteckningen. Ämnena på kandidatförteckningen är inte förbjudna men omfattas av informationsplikt. Det betyder att företag som säljer dessa produkter måste informera yrkesmässiga kunder om innehållet av sådana ämnen. Konsumenter har också rätt att få information på förfrågan.

I projektet granskade Kemikalieinspektionen främst produkter hos företag som säljer fallskydd av mjuka plaster, gummi och skumplast. Analyserna visade bland annat att flera produkter innehöll förbjudna ämnen ur ämnesgruppen PAH:er. Det är en ämnesgrupp som innehåller många cancerframkallande ämnen.

– I de fall vi hittade förbjudna halter av PAH:er rörde det sig troligen om material som var tillverkade av gamla bildäck. Vid inköp av material som innehåller granulat från återanvända bildäck är det viktigt att vara tydlig med sina kemikaliekrav, säger Mariana Pilenvik.

I analyserna hittades även flamskyddsmedlet TCPP, jäsmedlet ADCA och mjukgörararen DIBP. Dessa ämnen misstänks kunna orsaka cancer, allergi respektive nedsatt reproduktionsförmåga.

– Vårt projekt har lett till att fler företag har blivit medvetna om riskämnen, lagstiftningens krav och på vad de behöver göra för att förbättra sina egna rutiner när det gäller kravställande mot leverantörer, säger Mariana Pilenvik, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Läs Kemikalieinspektionens rapport

Farliga ämnen som hittades i produkterna:

PAH:er: Polycykliska aromatiska kolväten. Ämnesgruppen innehåller många cancerframkallande ämnen. Ämnena hittas bland annat i olika typer av gummiprodukter tillverkade av återvunna bildäck.

TCPP: Ett flamskyddsmedel. Det finns misstankar om att TCPP kan vara cancerframkallande.

ADCA: Ett jäsmedel som används i gummi och plastindustrin. Ämnet hittas ofta i olika typer av skummade plaster. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

DIBP: En ftalat som används som mjukgörare i plastmaterial. Kan läcka ut ur plast och tas upp av kroppen. Klassas som hormonstörande och kan skada förmågan att få barn. Människor och miljön exponeras för många olika ftalater och det är den totala exponeringen som kan vara problematisk.

För mer information, kontakta gärna:

Mariana Pilenvik, inspektör, 08-519 41 341

Margareta Daho, inspektör, 08-519 41 142

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se