Bättre koll på bekämpningsmedel i Zambia

Kemikalieinspektionen har inlett ett samarbete med Zambia Environmental Management Agency (ZEMA). Syftet är förstärka kontrollen av bekämpningsmedel i Zambia, bland annat genom att etablera en registreringsprocess för bekämpningsmedel för att skydda människors hälsa och miljön. I dag presenteras samarbetet på den svenska ambassaden i Zambias huvudstad Lusaka.

– Zambia är ett föregångsland i regionen när det kommer till kemikaliekontroll och vi är glada över samarbetet med ZEMA för att ytterligare stärka hanteringen av bekämpningsmedel och andra kemikalier. Vi hoppas att Zambias befolkning kan gynnas av svenska erfarenheter av kemikaliekontroll, säger Jenny Rönngren, som är Kemikalieinspektionens expert på plats i Lusaka.

Samarbetet är en del av Kemikalieinspektionens utvecklingssamarbete och finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Det pågår till och med 2023.

De övergripande målen är att bidra till minskade risker med bekämpningsmedel för människors hälsa och miljön. Samarbetet har följande fokusområden:

  • Stöd till utveckling av en process för förhandsprövning av bekämpningsmedel där produkternas hälso- och miljöegenskaper bedöms innan myndigheten fattar beslut.
  • Stöd till hantering och utfasning av särskilt farliga bekämpningsmedel.
  • Stöd till utveckling av ett digitalt bekämpningsmedelsregister och förbättrad information på ZEMA:s webbplats.

Zambia Environmental Management Agency (ZEMA) är en statlig myndighet i Zambia med uppdraget att skydda miljön och kontrollera utsläpp för att bidra till människors och miljöns hälsa och välbefinnande.

Kemikalieinspektionens utvecklingssamarbeten

Kemikalieinspektionen har samarbeten med flera länder och regioner som en del av Sveriges utvecklingssamarbete. Dessa samarbeten sker inom globala, regionala och bilaterala program som Kemikalieinspektionen har, med finansiering från Sida.

Läs mer om Kemikalieinspektionens globala, regionala och bilaterala samarbeten

Läs mer om det bilaterala samarbetet med Zambia

För mer information, kontakta gärna:
Jenny Rönngren, senior rådgivare, 08 -19 41 316
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen