Skärpta regler för växtskyddsmedel i bland annat trädgårdar och parker

Regeringen beslutade den 24 mars om ett förbud mot växtskyddsmedel i bland annat hemträdgårdar, parker och lekplatser. Förbudet träder i kraft 1 oktober 2021. Kemikalieinspektionen får möjlighet att besluta om undantag för ämnen som bedöms innebära en begränsad risk. Inom kort kommer Kemikalieinspektionen att fatta beslut om vilka ämnen som ska vara undantagna från förbudet.

De nya reglerna innebär ett förbud mot kemiska växtskyddsmedel i områden som används av allmänheten. Förbudet gäller från och med 1 oktober 2021 bland annat på skolgårdar, lekplatser och i parker, men även i hemträdgårdar och inomhus på till exempel krukväxter. Syftet med förbudet är att minimera riskerna med användningen av växtskyddsmedel inom dessa områden. De nya reglerna syftar också till att främja alternativ till användning av kemiska växtskyddsmedel i dessa områden.

Kemikalieinspektionen kommer att besluta om undantag

Kemikalieinspektionen får möjlighet att besluta om undantag från förbudet för verksamma ämnen som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön. Inom den närmaste tiden kommer Kemikalieinspektionen att besluta om sådana undantag. Avsikten är att undantagen ska träda i kraft samma dag som förbudet börjar gälla.

Undantag kommer enbart ges för växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen som:

  • är godkända inom EU som verksamma ämnen med låg risk, eller
  • har förtecknats i en bilaga till Kemikalieinspektionens föreskrift. I bilagan finns verksamma ämnen som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön.

Läs mer om förbudet mot växtskyddsmedel i vissa områden på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om förbud mot viss användning av växtskyddsmedel

För mer information, kontakta gärna:
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen