Fem frågor och svar om båtbottenfärg

Foto på en båt som är uppdragen på land, med fokus på båtens botten. Översidan är täckt av en båtduk.

Snart kommer våren på allvar och det är dags för alla båtägare att rusta båten inför båtsäsongen. Men att måla skrovet med vissa båtbottenfärger kan orsaka skador i miljön. Anneli Rudström, rådgivare på Kemikalieinspektionen, berättar om alternativen.

Vad är båtbottenfärg och varför kan det vara farligt för miljön?

– Det finns många olika typer av båtbottenfärg, men de som framför allt brukar anses vara miljöfarliga är de som innehåller biocider. De innehåller verksamma ämnen som är giftiga mot påväxt som man som båtägare gärna vill slippa, till exempel alger, musslor och havstulpaner. Men de kan också vara skadliga för andra vattenlevande organismer eftersom de läcker ut i vattnet. Det finns ingen båtbottenfärg som bara är giftig mot just det som växer på skrovet, och då påverkas tyvärr även andra vattenlevande djur och växter negativt av det här.

Vad ska man tänka på när man använder båtbottenfärg med biocider?

– Jag tycker att man kan överväga att testa alternativ till båtbottenfärg med biocider, för miljöns skull. Detta är extra viktigt om din båt ligger förtöjd på östkusten, eftersom Östersjön är en särskilt känslig miljö. Om man ändå bedömer att man verkligen behöver båtbottenfärg med biocider ska man vara försiktig när man använder färgerna för att begränsa riskerna för hälsan och miljön så gott det går. Använd skyddsutrustning såsom handskar, andningsskydd och skyddsglasögon, och täck över marken för att undvika spill till miljön när du målar.

Spelar det någon roll var i Sverige båten används?

– Ja, för båtbottenfärger med biocider fastställer vi användningsområde när vi beslutar om godkännande för en färg. Då är produkten riskbedömd och effektivitetsbedömd för det vattnet. Det finns färger som bara är godkända att använda på båtar med huvudsaklig förtöjningsplats på västkusten och andra som bara är godkända för östkusten till exempel.

Här kan du läsa mer om områden där olika typer av båtbottenfärger är tillåtna att använda.

Vilka alternativ finns till båtbottenfärg med biocider, om man vill vara miljövänlig?

– Det finns bra giftfria alternativ som man kan använda i stället. Till exempel finns mekaniska metoder som borsttvätt i vattnet och högtrycksspolning på land över spolplatta med rening. Andra mekaniska metoder för att skydda skrovet är att lyfta upp båten i en båtlift när man inte använder den eller använda en flytande skrovduk.

Det finns även biocidfria båtbottenfärger, så kallade fysiskt verkande färger som genom sin ytstruktur förhindrar att påväxt får fäste på båtskrovet.

Vad har Kemikalieinspektionen för uppgifter när det gäller båtbottenfärger?

– Om en viss båtbottenfärg innehåller biocider måste den först granskas och godkännas av oss på Kemikalieinspektionen innan den får säljas och användas i Sverige. Vi beslutar också om användningsvillkor för färgerna, som man sen måste följa när man använder färgerna.

Det är kommunerna som är ansvariga för tillsynen av användningen och hanteringen av båtbottenfärgerna. Olika kommuner kan ha olika regler, så därför är det viktigt att kolla med din kommun vilka regler som gäller.

Läs mer om båtbottenfärger