Fortsatta dispenser för att bromsa smittspridningen

Kemikalieinspektionen har beslutat om fortsatt dispens för att säkra tillgången till desinfektionsmedel i Sverige med anledning av coronapandemin. Dispenserna gäller för desinfektionsmedel som bland annat innehåller väteperoxid eller aktivt klor som verksamt ämne.

Myndigheten förlänger också de tidsbegränsade undantagen från språkkrav om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel.

Kemikalieinspektionen bedömer att det finns en risk för att det ska uppstå brist på desinfektionsmedel eftersom smittspridningen av coronaviruset fortsätter. Genom att ge dispenser bidrar myndigheten till att säkra tillgången till desinfektionsmedel. Detta är viktigt för att fortsätta motverka spridningen av coronaviruset under pågående pandemi.

Kemikalieinspektionen ger dispens för tillhandahållande och användning av desinfektionsmedel som innehåller följande verksamma ämnen:

  • 1-propanol, produkttyperna 1-4.
  • 2-propanol, produkttyperna 1-4.
  • Aktivt klor genererat från natriumklorid genom elektrolys, produkttyp 1.
  • Aktivt klor frisatt från hypoklorsyra, produkttyp 1.
  • Väteperoxid, produkttyperna 1-4.
  • Aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit, produkttyperna 1-4.

Beslutet innebär att desinfektionsmedel som innehåller ovan nämnda ämnen får tillhandahållas och användas i Sverige även utan produktgodkännande från Kemikalieinspektionen. Undantaget från produktgodkännandet är dock tidsbegränsat till och med den 11 september 2021.

Läs hela beslutet här [pdf] , 110.4 kB.

Beslut om förlängning av undantag från språkkrav

Kemikalieinspektionen har också beslutat om att förlänga undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Undantaget gäller bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt. Undantaget gäller dock inte medel som ska användas av privatpersoner. Istället för svenska accepteras nu även danska, engelska eller norska. Uppgifter om det verksamma ämnet, dess koncentration och produktens användningsområde måste fortfarande lämnas på svenska på något vis. Uppgifterna behöver inte finnas på förpackningen, utan kan lämnas på ett separat informationsblad eller på annat sätt. Föreskrifterna gäller till och med 30 september 2021.

Kemikalieinspektionens grundföreskrifter (KIFS 2020:3) om märkning och säkerhetsdatablad Länk till annan webbplats.

KIFS 2020:3 - Kemikalieinspektionen

Bakgrund

Utbrottet av covid-19 har klassificerats som en pandemi och hot mot människors hälsa av Världshälsoorganisationen (WHO). Den svenska regeringen, Folkhälsomyndigheten och WHO har rekommenderat användning av desinfektionsmedel för att förebygga och motverka smittspridning som ett komplement till allmän rengöring och handtvätt.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se (för journalister).

För att ställa frågor till Kemikalieinspektionens upplysningstjänst kan du ringa 08-519 41 111 eller ställa en fråga via vårt frågeverktyg.