Fler svenskar tänker smart om textilier

Jämfört med 2018 har cirka 400 000 fler svenskar kunskap om att textilkonsumtionen har störst miljö- och hälsopåverkan i produktionsledet. Fler konsumenter vill agera mer hållbart och fler uppger att de gör hållbara val. Det visar en konsumentundersökning som Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket låtit göra i samband med att informationssatsningen Textilsmart snart avslutas.

Informationssatsningen har haft fokus på kläder och riktats till unga, kvinnor och storstadsbor, främst via digitala medier. Satsningen har pågått sedan i september 2019 och avslutas inom kort. I projektet har två konsumentundersökningar med vardera 3 000 personer genomförts 2018 och 2020.

Några exempel från konsumentundersökningarna på förändringar mellan 2018 och 2020:

  • Antalet personer som har ökad kunskap om miljö- och klimatproblematiken med textilier, dvs. att miljö- och hälsopåverkan är störst i produktionsledet, har ökat från 70 % till 75%, det vill säga motsvarande cirka 400 000 svenskar.

  • Andelen konsumenter som svarar att de skulle kunna tänka sig att köpa mindre mängder kläder om de visste att det gör skillnad för miljön, har ökat från 68 % till 77 %.

  • Andelen som skulle kunna tänka sig att köpa mer second hand har ökat från 44 % till 53 %, och de som uppger att de handlar second hand har ökat från 36 % till 40 %.

  • Andelen som kan tänka sig att köpa mer miljömärkta textilier har ökat från 77 % till 83 %, och de som anger att de köper mer miljömärkta textilier har ökat från 25 % till 30 %.

  • Andelen som uppger att de kan tänka sig låna, dela eller hyra kläder har ökat från 24 % till 28 %, och de som uppger att de gör det har ökat från 22 % till 27 %.

  • Andelen som uppger att de absolut skulle kunna tänka sig att laga eller låta laga textilier har ökat från 40 % till 50 %

Naturvårdsverket fick 2018 i uppdrag av regeringen att genomföra informationsinsatser i syfte att öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier. Uppdraget har genomförts i nära samarbete med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen med bland annat Instagramkontot Textilsmart Länk till annan webbplats. och kampanjsidan Textilsmart Länk till annan webbplats. på vägledningssajten Hallå konsument. Kommunikationsinsatserna har omfattat fakta om textiliers miljö- och hälsopåverkan i alla led i värdekedjan kombinerat med tips och råd för en mer hållbar textilkonsumtion.

Mer information:

Regeringsuppdraget Information om hållbar konsumtion av textilier Länk till annan webbplats.

Om Textilsmartkampanjen Länk till annan webbplats.


För mer information, kontakta gärna:
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se