EU-domstolen ger Sverige rätt i mål om tillstånd för blykromater

EU-domstolen ger Sverige rätt i målet mot EU-kommissionen om tillstånd för användning av blykromater. Kommissionen har tidigare överklagat en dom där EU-domstolens underinstans Tribunalen gett Sverige rätt i målet år 2019. Domen innebär att EU-kommissionens beslut om att ge tillstånd för användning av blykromater inom EU ogiltigförklaras.

Blykromater är ett pigment som används i färg för att måla metall och för att färga plast. Färger som innehåller blykromater är särskilt hållbara men de är också mycket giftiga. På grund av att bly är så giftigt har UNEP och WHO länge arbetat för en utfasning av färg som innehåller bly.

– Den här domen är viktig eftersom den uppmuntrar arbetet med att ta fram mindre farliga alternativ, så kallad substitution. Dessa ämnen innehåller dessutom bly, vilket är mycket farligt för människors hälsa och miljön, säger Anne-Marie Vass, utredare på Kemikalieinspektionen.

Sverige representerades i målet av Sveriges regering, och Kemikalieinspektionen har bidragit med underlag till regeringen genom hela rättsprocessen.

Bakgrund
Sverige stämde kommissionen i november 2016 för att den gett tillstånd för användning av blykromater i EU trots att det finns andra ämnen som kan användas istället för dessa mycket farliga färgämnen. EU-domstolens underinstans, Tribunalen, konstaterade i en dom som meddelades i mars 2019 att kommissionen inte hade gjort rätt när den beslutade om tillståndet. Kommissionen överklagade domen till EU-domstolen som idag har meddelat dom i målet och bekräftat att kommissionens beslut strider mot EU-rätten.

Regeringens pressmeddelande: Svensk seger i mål om giftiga blykromater (25 februari 2021) Länk till annan webbplats.

Läs EU-domstolens dom Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:
Anne-Marie Vass, utredare, 08-519 41 377
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen.