Varannan vara som behandlats med bekämpningsmedel saknar rätt märkning i Sverige

Varor som är behandlade med biocider, en typ av bekämpningsmedel, saknar ofta rätt märkning. Det visar en granskning som Kemikalieinspektionen har gjort tillsammans med några av Sveriges kommuner. Varannan biocidbehandlad vara som kontrollerades i Sverige hade brister i märkningen. Kontrollerna har varit en del i ett europeiskt tillsynsprojekt.

– Biocider är ämnen som används för att oskadliggöra vissa organismer, och de kan även vara skadliga för människor och miljö. Därför är det viktigt att kunder får information om vilka ämnen som används för att kunna skydda sig och miljön, säger Jenny Karlsson, inspektör på Kemikalieinspektionen.

22 europeiska länder deltog i tillsynsprojektet som redovisats i en rapport från den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Syftet med inspektionerna var att kontrollera biocidbehandlade varors märkning och att produkterna innehåller tillåtna verksamma ämnen. Projektet har bland annat gällt kläder, sängkläder, sportartiklar och färger.

I Sverige inspekterades 107 produkter hos 71 företag. 50 procent av de kontrollerade varorna i Sverige visade sig ha brister i märkningen, där grundläggande information om vilket verksamt ämne som produkten behandlats med saknats. Detta är något högre än resultatet för alla länder i undersökningen där resultatet låg på 36 procent.

Inspektörerna kontrollerade också om varorna behandlats med tillåtna verksamma ämnen. Baserat på den information som angetts på etiketterna, visade sig färre än 2,5 procent av de inspekterade produkterna i alla medverkande länder, innehålla otillåtna verksamma ämnen. För Sverige var resultatet 5 procent. 

Kravet på att märkningen ska vara på det nationella språket i det land där varan säljs, visade sig vara väl uppfyllt, då 83 procent av alla kontrollerade produkter i de deltagande länderna uppfyllde detta krav. I Sverige var dock nästan 50 procent av de kontrollerade produktetiketterna inte på svenska.

I rapporten konstateras att företagen har låga kunskaper om deras ansvar kring biocidprodukter och att man behöver öka medvetenheten om detta. Många konsumenter känner inte heller till deras rätt att få information om ämnet som varan behandlats med.

Läs mer om tillsynsprojektet och de europeiska resultaten på ECHA:s webbplats Länk till annan webbplats. (på engelska)

Fakta biocider

Biocider är en typ av bekämpningsmedel som används i varor för att ge den en viss funktion, till exempel för att göra en sporttröja luktfri eller en skärbräda antibakteriell. Även kemiska blandningar som exempelvis målarfärg kan vara biocidbehandlade om de behandlats med konserveringsmedel.

Varor som är behandlade med biocidprodukter innehåller ämnen som kan vara farliga eller giftiga för människor och miljö. Därför får varorna endast vara behandlade med tillåtna ämnen för att få släppas ut på marknaden och säljas inom EU, enligt EU:s biocidförordning.

Biocidbehandlade varor ska ha korrekt märkning och konsumenter har rätt till information om vad behandlade varor innehåller.

Läs mer om biocidbehandlade varor

För mer information, kontakta gärna:

Jenny Karlsson, inspektör, 08-519 41 29
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se