Positiva resultat från analys av fyrverkerier

Kemikalieinspektionen har analyserat fyrverkerier från samtliga företag i Sverige som importerar och säljer dessa på den svenska marknaden. Ingen av de 27 produkter som analyserats innehöll det förbjudna ämnet hexaklorbensen.

– Detta är vårt fjärde tillsynsprojekt där vi tittar på fyrverkerier sedan 2010. För varje gång har resultaten blivit bättre, och vi är glada att konstatera att vi den här gången inte hittade det förbjudna ämnet hexaklorbensen i någon av produkterna, säger Jörgen Rosberg, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Sammanlagt analyserades 27 produkter, så kallade ”tårtor” och ”bombrör”, från alla tio företag i Sverige som identifierats som importörer av fyrverkerier. Analysresultaten visar att ingen av de 27 produkter som analyserats innehöll det förbjudna ämnet hexaklorbensen.

Kvicksilver hittades i åtta av de analyserade produkterna i extremt låga halter: 0,2–0,4 ppm (parts per million). De halter som påvisats betraktas därför som en spårförorening. Inga otillåtna halter av kvicksilver har därmed hittats.

Bakgrund

Kemikalieinspektionen har vid tre tidigare tillfällen, 2010, 2011 och 2015, undersökt om fyrverkerier innehåller bland annat de hälso- och miljöskadliga ämnena hexaklorbensen och kvicksilver.

När Kemikalieinspektionen genomförde tillsynsprojekt om fyrverkerier 2010 och 2011 hittades ämnet hexaklorbensen i nio av 20 analyserade fyrverkeripjäser. I tillsynsprojektet som genomfördes 2015 hittades hexaklorbensen i en av de totalt 20 olika fyrverkerierna som analyserades.

De förbjudna ämnena hexaklorbensen och kvicksilver innebär en hälsorisk för de som tillverkar fyrverkerierna, och när fyrverkerier med dessa ämnen skjuts upp utgör de en fara för miljön. Fyrverkerier som innehåller otillåtna halter av ämnena får inte importeras eller säljas.

Läs mer om tillsynsprojektet i tillsyns-PM 17/20: Analys av fyrverkerier 2020 , 781.8 kB.

För mer information, kontakta gärna:
Jörgen Rosberg, inspektör, 08-519 41 263
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se