Musmedel med alfakloralos orsakar fortfarande förgiftningsfall hos katter

I slutet av förra året skärpte Kemikalieinspektionen användningsvillkoren för musmedel med alfakloralos, efter rapporter om ett ökat antal förgiftningar bland katter. Nu informerar veterinärer om att ämnet trots detta fortsätter att orsaka förgiftningsfall. Förgiftningarna kan orsaka katterna svårt lidande eller död.

Kemikalieinspektionen får åter in information från veterinärkliniker om förgiftningsfall av katter som man misstänker har orsakats av alfakloralos. En orsak skulle kunna vara att privatpersoner eller yrkesmässiga användare utan särskilt tillstånd har fortsatt att använda produkterna olagligt.

- Vi vill påminna om att användning av musgift med alfakloralos är förbjuden för alla andra än yrkesmässiga användare som har ett så kallat klass 1 So-tillstånd. Alla andra ska omedelbart lämna in produkterna som avfall till sin kommunala återvinningscentral, säger Kerstin Gustafsson, teamledare inom tillståndsprövning på Kemikalieinspektionen.

Användningsvillkoren för musgifter med ämnet alfakloralos skärptes förra året, med anledning av de förgiftningsfall hos katter som då rapporterades från veterinärkliniker. Sedan den 17 december 2019 har endast yrkesmässiga användare med särskilt tillstånd rätt att använda produkterna. De villkor som gäller nu innebär också att medlen inte får användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma samt att döda möss måste samlas in. Privatpersoner och andra yrkesmässiga användare utan särskilt tillstånd får inte längre använda eller lagra produkterna. Detta gäller även om medlen har köpts in från andra länder.

Kemikalieinspektionens beslut om ändring av användningsvillkoren har överklagats till mark- och miljödomstolen av de bolag som är godkännandeinnehavare för produkterna. Domstolen avslog dock överklagandena den 5 november. Överklagandetiden löper ut den 26 november.

Läs mer om musgift med alfakloralos

Läs mer om hur du kan minska risken för problem med råttor och möss

Pressmeddelande 2019-12-18 - Användningsvillkoren skärps för musmedel med alfakloralos

Läs mer om behörighetsklasser för biocidprodukter

För mer information, kontakta gärna:
Kerstin Gustafsson, teamledare, 08-519 41 217
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen