Pressinbjudan: Forum för Giftfri miljö 2020, 12 november

Den 12 november hålls Kemikalieinspektionens digitala konferens Forum för Giftfri miljö 2020. Konferensens tema är substitution - att byta ut farliga ämnen - och kommer att handla om vilka lagar som gäller, vilka stöd och verktyg som finns, och affärsnyttan med att byta ut farliga ämnen.

Konferensen bjuder bland annat på presentationer av miljöminister Isabella Lövin, John C. Warner från Warner Babcock Institute for Green Chemistry och dokumentärfilmaren Folke Rydén.

Tid: 12 november, kl. 9.00-16.00

Plats: Digitalt.

Deltagandet i Forum för giftfri miljö 2020 är kostnadsfritt.

Forum för Giftfri miljö 2020 är en konferens om hur man byter ut farliga kemiska ämnen i sina varor och produkter. Tillsammans med vår moderator Erik Mattsson lär vi oss mer om hur man gör för att minska förekomsten av farliga ämnen i produkter och processer.

Presentationer varvas med seminarier och digitalt mingel.

Forum för Giftfri miljö 2020 vänder sig främst till små och medelstora företag som vill ha mer kunskap och verktyg för att byta ut ämnen. Konferensen är också förupphandlare inom offentlig sektor, studenter, forskare, kommuner, myndigheter och övriga intresserade.

För mer information, kontakta gärna (för media):

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Program 12 november

09.00 - 09.30 Mingla med andra deltagare, träffa myndigheter och företag i våra chattrum.

09.30 - 10.40 Introduktion till konferensen och temat substitution

 • Moderator Erik Mattsson ger en introduktion till konferensen.
 • Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist hälsar välkommen.
 • Vad är substitution? Per Rosander, kemikaliestrateg på Västra Götalandsregionen talar om substitution som verktyg för att uppnå giftfri miljö.
 • Affärsnyttan med substitution, Anne-Sofie Bäckar, Chemsec.
 • Upphandling som verktyg för substitution, Maria Öhman, Upphandlingsmyndigheten.
 • Så kan Kemikalieinspektionen och Substitutionscentrum stötta företag, Helena Dorfh och Anna Jacobs.

10.40 - 11.00 Möjlighet till mingel och chatt

11.00 - 11.45 Seminariepass 1 (Seminarierna kommer att sändas i Teams)

 1. Vilka ämnen ska jag byta ut och var hittar jag alternativ?
  Så gör du för att hitta vilka farliga ämnen i kemiska produkter, material och varor som du behöver byta ut. Nya funktioner i verktyget ”PRIO-ett verktyg för substitution” presenteras av Jessica Norrgran Engdahl från Kemikalieinspektionen. Dr Anna Lennquist från ChemSec visar verktyget ”SIN List” (Substitute It Now!) och Jonatan Kleimark visar hur du använder verktyget ”Marketplace” för att hitta alternativ till det du vill byta ut. Amit Paul, från företaget Paxymer, berättar om Paxymers erfarenheter av substitution och verktygen ”PRIO” och ”Marketplace”.
 2. Hur utvärderar jag alternativ? (Seminariet hålls på engelska.)
  Nina Melander, Substitutionscentrum och Joel Tickner, Massachusetts University Lowell: Så funkar Alternatives Assessment och de metoder som används för att utvärdera kemiska alternativ.
  Dr. Maria Åkerfeldt från H&M ger exempel från verkligheten.
 3. Hur använder jag miljömärkning och miljöbedömning för att byta ut farliga ämnen? Sara Bergman vid Nordens officiella miljömärkning Svanen och Sussi Wetterlin vid miljöbedömningssystemet Basta: Så kan du genom att ställa tuffa och drivande kemikaliekrav arbeta för att fasa ut farliga ämnen i din verksamhet och ställa krav vid inköp och upphandling. Så kan verktygen tillämpas av både användare, leverantörer och tillverkare. Lyssna till konkreta exempel från organisationer som framgångsrikt använt verktygen i sitt kemikaliearbete.
 4. Hur följer jag upp kemikaliekrav i offentlig upphandling?
  Så fungerar verktyget ”Kemkollen”. Kemkollen vänder sig i nuläget till upphandlande kommuner och regioner. Den hjälper dig att följa upp innehållet av kemikalier i varor. Resultat från pilotåret 2019 visas och du får veta hur din organisation kan samverka med Kemkollen. Arrangörer: Stockholms universitet, SKL Kommentus Inköpscentral AB, Nationella kansliet för Hållbar upphandling och Trossa AB. Seminariet leds av Erika Ekman från Trossa AB och Anna Löfström från SKL Kommentus Inköpscentral AB.

11.45 - 12.45 Lunch

12.45 - 14.05 Lärande exempel

 • Bra materialval och utfasning av kemikalier - vad blir effekten och vad kostar det?
  Henric Ernstson, konsult, berättar om hur man kan bryta mönster och göra aktiva val av byggmaterial och fasa ut användningen av farliga ämnen i offentlig verksamhet.
 • H&M-gruppens arbete mot bättre kemi. Annika Elwin, Global Product Compliance Specialist, berättar om hur H&M-gruppen arbetar mot hållbart framtagna produkter. Hon ger exempel på lyckade utbyten och belyser även svårigheter som de stött på.
 • Hur Folksam styr mot bättre val via upphandling. Karin Stenmar, Hållbarhetschef Folksamgruppen, berättar om hur de på ett konkret sätt guidar sina kunder till bättre val vid renovering och skadereglering. Hon tar även upp intressekonflikter som finns i branschen.
 • Hur vi som leverantör hjälper våra kunder att arbeta med substitution i praktiken.
  Clara Hedström Cortinovis från GA Lindberg berättar om hur de hjälper sina kunder att identifiera det tekniska behovet och den faktiska funktionen för att minska användningen av farliga ämnen.

14.05 - 14.30 Möjlighet till mingel och chatt

14.30 - 15.15 Seminariepass 2 (Seminarierna kommer att sändas i Teams)

 1. Vilka ämnen ska jag byta ut och var hittar jag alternativ?
  Så gör du för att hitta vilka farliga ämnen i kemiska produkter, material och varor som du behöver byta ut. Nya funktioner i verktyget ”PRIO-ett verktyg för substitution” presenteras av Jessica Norrgran Engdahl från Kemikalieinspektionen. Dr Anna Lennquist från ChemSec visar verktyget ”SIN List” (Substitute It Now!) och Jonatan Kleimark visar hur du använder verktyget ”Marketplace” för att hitta alternativ till det du vill byta ut. Amit Paul, från företaget Paxymer, berättar om Paxymers erfarenheter av substitution och verktygen ”PRIO” och ”Marketplace”.
 2. Hur utvärderar jag alternativ? (Seminariet hålls på engelska.)
  Nina Melander, Substitutionscentrum och Joel Tickner, Massachusetts University Lowell: Så funkar Alternatives Assessment och de metoder som används för att utvärdera kemiska alternativ.
  Dr. Maria Åkerfeldt från H&M ger exempel från verkligheten.
 3. Hur använder jag miljömärkning och miljöbedömning för att byta ut farliga ämnen? Sara Bergman vid Nordens officiella miljömärkning Svanen och Sussi Wetterlin vid miljöbedömningssystemet Basta: Så kan du genom att ställa tuffa och drivande kemikaliekrav arbeta för att fasa ut farliga ämnen i din verksamhet och ställa krav vid inköp och upphandling. Så kan verktygen tillämpas av både användare, leverantörer och tillverkare. Lyssna till konkreta exempel från organisationer som framgångsrikt använt verktygen i sitt kemikaliearbete.
 4. Hur följer jag upp kemikaliekrav i offentlig upphandling?
  Så fungerar verktyget ”Kemkollen”. Kemkollen vänder sig i nuläget till upphandlande kommuner och regioner. Den hjälper dig att följa upp innehållet av kemikalier i varor. Resultat från pilotåret 2019 visas och du får veta hur din organisation kan samverka med Kemkollen. Arrangörer: Stockholms universitet, SKL Kommentus Inköpscentral AB, Nationella kansliet för Hållbar upphandling och Trossa AB. Seminariet leds av Erika Ekman från Trossa AB och Anna Löfström från SKL Kommentus Inköpscentral AB.

15.25 - 16.00 Sammanfattning och avslutning

 • Journalisten och filmaren Folke Rydén delger oss sin spaning från dagen.
 • Miljöminister Isabella Lövin.
 • Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist tackar och avslutar dagen.