Ny ändring i Reachförordningen reglerar tatueringsfärger och permanent makeup

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s förslag om att begränsa farliga ämnen i tatueringsbläck och permanent makeup röstades igenom av medlemsländerna i Reach-kommittén i juni 2020. Förslaget är en ändring i bilaga XVII och innebär att farliga ämnen som misstänks eller är kända för att orsaka cancer, genetiska förändringar, reproduktionstoxiska effekter, allergier eller andra skadliga effekter på djur eller människor begränsas.
Uppskattningsvis träder begränsningen i kraft i slutet av 2021 eller början av 2022.

Bakgrund

På uppdrag av Europeiska kommissionen genomförde den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA en analys av de risker som ämnen i tatueringsbläck utgör för människor hälsa, samt undersökte behovet av begränsningar av deras användning.

I sin analys undersökte ECHA inte bara riskerna för människors hälsa utan också om det finns säkrare alternativ. Även de samhällsekonomiska effekterna av att begränsa deras användning undersöktes, till exempel genom effekterna på arbetstillfällen inom tillverknings- och tjänstesektorn. ECHA undersökte ämnen som används i tatueringsbläck och permanent makeup och som kan vara farliga för människors hälsa, samt ämnen vars användning ECHA vill förhindra i framtiden. Särskild uppmärksamhet ägnades åt ämnen som orsakar cancer, ämnen som skadar arvsmassan och som påverkar förmågan att få barn, allergiframkallande ämnen och andra ämnen i Europarådets resolution om krav och kriterier för säkerhet för tatueringar och permanent makeup.

ECHA:s begränsningsförslag har bedömts av riskbedömningskommittén (RAC) och kommittén för samhällsekonomisk analys (SEACH) innan det diskuterades bland medlemsstaterna i EU inom Reach-kommittén. Det slutgiltiga förslaget röstades igenom med stor majoritet i juni 2020.

Förordningsändringen kommer så småningom att publiceras i EU:s officiella tidning (Official Journal of the European Union) och efter publiceringen startar en övergångstid på ett år innan den nya ändringen börjar gälla. Uppskattningsvis träder den i kraft i slutet av 2021 eller början av 2022. Många av de begränsningar som finns i den ännu gällande svenska förordningen kommer med också i förordningsändringen.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:
Alicja Andersson, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen, 08-519 41 261
Josefin Liljeteg, biträdande enhetschef på Läkemedelsverket, 018 – 16 77 45
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se (för journalister)
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst, Fråga Kemikalieinspektionen
Läkemedelsverkets presstjänst, 018-18 36 25, press@lakemedelsverket.se (för journalister)