Kemikalieinspektionens webbplats byter utseende

Kemikalieinspektionens webbplats har fått ett nytt utseende. Syftet med den nya webbplatsen är främst att förenkla för användarna och öka tillgängligheten.

Innehållet på Kemikalieinspektionens webbplats är sig likt men utseendet är nytt och strukturen är delvis omgjord.

- Syftet med förändringarna är främst att förenkla för våra användare och öka tillgängligheten. Vi renodlar och lyfter fram det innehåll vi vet är mest efterfrågat, säger Björn Malmström, tillförordnad kommunikationschef.

Vi har gjort om startsidan på webbplatsen och bland annat flyttat menyn med navigeringen från vänster till höger sida. Innehållet är delvis omstrukturerat och det mest välbesökta innehållet – om lagar och regler, bekämpningsmedel, tillsyn och internationellt samarbete – finns nu i fyra huvudingångar överst på webbplatsen.

Innehållet som handlar om Kemikalieinspektionens uppdrag, arbete och organisation har fått flytta ner till sidfoten. Där finns också information om våra regeringsuppdrag, remisser och remissvar.

- Vi tror och hoppas att förändringarna ska göra att det blir lättare att hitta det man behöver på webbplatsen, säger Björn Malmström.

Läs mer och lär dig att hitta på den omgjorda webbplatsen