Nya tidsbegränsade åtgärder för desinfektionsmedel med anledning av coronapandemin

Uppdatering: Informationen i den här nyheten har uppdaterats. Du hittar den senaste informationen om beslut rörande desinfektionsmedel med anledning av coronapandemin här.

Kemikalieinspektionen har beslutat om ny tidsbegränsad dispens för tillhandahållande och användning av desinfektionsmedel. Myndigheten förlänger också ställningstagandet att acceptera tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på artikel 95-listan i EU:s biocidförordning.

På grund av risk för brist på desinfektionsmedel vid fortsatt smittspridning av coronaviruset bedömer Kemikalieinspektionen att dessa åtgärder bidrar till att tillgången till medlen kan säkras. Detta är viktigt för att vidare motverka spridningen av coronaviruset under pågående pandemi.

Ny dispens

Kemikalieinspektionen ger en ny dispens för tillhandahållande och användning av desinfektionsmedel som innehåller följande verksamma ämnen:

  • 1-propanol, produkttyperna 1-4.
  • 2-propanol, produkttyperna 1-4.
  • Aktivt klor genererat från natriumklorid genom elektrolys, produkttyp 1.
  • Aktivt klor frisatt från hypoklorsyra, produkttyp 1.
  • Väteperoxid, produkttyperna 1-4.
  • Aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit, produkttyperna 1-4.

Dispensen gäller till och med den 15 mars 2021. För övriga villkor, se beslutet.

Läs hela beslutet här (PDF 114 kB) , 113.1 kB.

Förlängt ställningstagande om tillhandahållande på marknaden av desinfektionsmedel

Sedan i mars 2020 accepterar Kemikalieinspektionen tillhandahållande på marknaden av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på artikel 95-listan i EU:s biocidförordning. Detta ställningstagande innebär att myndigheten inte kontrollerar efterlevnaden av kravet att finnas på artikel 95-listan.
Ställningstagandet förlängs till och med 31 december 2020 för tillhandahållande i första ledet och 31 mars 2021 för övriga led.

Till exempel kan apotek eller butiker som har köpt in desinfektionsmedel före den 31 december 2020 sälja dessa till och med 31 mars 2021 utan att Kemikalieinspektionen kommer att kontrollera om tillverkare eller leverantörer finns på artikel 95-listan.

Tidigare beslut om tidsbegränsade undantag från språkkrav

Kemikalieinspektionen har i april 2020 beslutat om tidsbegränsade föreskrifter som ger undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Undantaget gäller bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt. Undantaget gäller alltså inte medel som ska användas av privatpersoner. Istället för svenska accepteras nu även danska, engelska eller norska. Uppgifter om det verksamma ämnet, dess koncentration och produktens användningsområde måste dock fortfarande lämnas på svenska på något vis. Men uppgifterna behöver inte finnas på förpackningen, utan kan lämnas på ett separat informationsblad eller på annat sätt. Föreskrifterna gäller till och med 30 december 2020.

Läs mer om Kemikalieinspektionens dispenser och ställningstaganden med anledning av coronaviruset.

Bakgrund

Utbrottet av covid-19 har klassificerats som en pandemi och hot mot människors hälsa av Världshälsoorganisationen (WHO). Den svenska regeringen, Folkhälsomyndigheten och WHO har rekommenderat användning av desinfektionsmedel för att förebygga och motverka smittspridning som ett komplement till allmän rengöring och handtvätt. Det finns risk för brist på desinfektionsmedel i samhället med anledning av det behov som har uppstått för att begränsa spridningen av coronaviruset.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se (för journalister).

För att ställa frågor till Kemikalieinspektionens upplysningstjänst kan du ringa 08-519 41 111 eller ställa en fråga via vårt frågeverktyg.